Chov dobytka za sídlištěm Písečná

vložil Andrea Němcová » 29. 6. 2016, 10:28

Zemědělec Karel Krejčí chce za sídlištem Písečná v Blansku chovat dobytek !!!!! Co to znamená, že nikomu to nevadí ?? Že nejsou stížnosti ?? Uvědomuje si vůbec město Blansko, že se jedná o velmi silnou zastávbu nikoliv dobytka !!, ale obyčejných lidí. Vážně nestačí všechny ty problémy, které toto sídliště má. Opravdu uvažujete, že vůbec vydáte i po odvolání takové nesmyslné povolení na stavbu ?? Copak vám nestačí tyranizace pana Krejčího hnojem, přemnoženými mouchami, smradem a neustálým ranním bučením krav v okolí jeho "slavného" chovu krav ??


Petra Reisiglová, 4. 7. 2016, 10:15

Dobrý den, aby byl eliminován Vámi popisovaný stav, byly v rámci aktuálně platného Územního plánu sídelního útvaru Blansko vyčleněny plochy pro zemědělskou výrobu. Pan Krejčí řeší přestavbu skladu na stáje pro chov krav právě v těchto plochách. Územní plán byl schválen usnesením zastupitelstva Města Blansko a účinnosti nabyl 22.12.2011. Připomínky k územnímu plánu mohly být vzneseny v rámci jeho projednávání. Konečná podoba lokality daná územním plánem byla výsledkem kompromisu dosaženého mezi Městem Blansko a panem Krejčím, jehož rodina v území hospodařila před výstavbou sídliště Písečná. Záměr přesunout část chovu do lokality stabilizovaných ploch zemědělské výroby nad sídlištěm souvisí s tlakem na omezení stávající zemědělské činnosti na ulici Husova. Petra Reisiglová, odbor stavební úřad


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h