Pokuta pro majtela za psa

vložil Jan Kopřiva » 13. 7. 2016, 19:22

Když můj pes pokousal holčičku na mojí zahradě oplocene a zabespecene, kolik budu platit?


Jiří Kučera, 14. 7. 2016, 19:18

Dobrý den, vzhledem k tomu, že naznáme všechny okolnosti Vámi uváděného případu, nemůžeme vám podat ani žádnou konkrétní odpověď, tedy kolik by vyčíslitelná škoda činila, a zda vůbec je po vás druhá strana její náhradu oprávněna vyžadovat. Konečné rozhodnutí v takové věci přísluší pouze soudu. Obecně je podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu porušení či nesplnění určité právní povinnosti. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. pak škodu způsobenou zvířaty řeší v § 2933 a §2934. Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Slouží-li však domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, zprostí se vlastník povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Z uvedeného je zřejmé, že každý případ škody způsobené zvířetem je třeba posuzovat samostatně a proto vám doporučujeme obrátit se v možném právním sporu na některou advokátní kancelář, kterých v Blansku a okolí působí hned několik. Město Blansko tyto právní služby v občanskoprávních sporech občanům neposkytuje.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h