Školky/školy – spádovost

vložil Pavel Voráč » 27. 4. 2017, 12:45

Dobrý den, chci se zeptat, zda je nějak ošetřeno, že rodič A má první dítě např. ve školce Údolní, ale spádově patří pod Rodkovského, kam by měl umístit svoje druhé dítě a rodič B to má naopak, první dítě na Rodkovského, spádovost druhého pod Údolní. Oba rodiče samozřejmě budou preferovat umístění druhého dítěte k prvnímu. Dozví se o sobě a možné výměně míst pro druhé dítě? Ani jeden z rodičů samozřejmě neakceptuje přesun prvního dítěte dle spádovosti z důvodu již navázaných sociálních vazeb.


Petra Skotáková, 27. 4. 2017, 16:01

Vážený pane Voráči,

podobný dotaz byl již v této sekci položen a následně zodpovězen dne 29.3.2017.

Vámi popisovanou situaci dvou a více sourozenců nelze v souladu s dikcí příslušné školské legislativy bohužel nijak ošetřit. S ohledem na povinnost mateřské školy chránit osobní údaje uchazečů není možné, aby mateřská škola poskytovala uchazečům mimo spádový obvod informace o tom, zda některý z uchazečů ze spádové oblasti nepreferuje umístění do jiné MŠ a opačně.

Jsme si samozřejmě vědomi nepříjemností, které nová legislativa některým rodinám s více dětmi může přinést a zřejmě i přinese. Současně však nemáme kompetence k odstranění těchto komplikací.

I přes výše uvedené ale věříme, že se podaří nepříjemnosti dané případným nesouladem mezi spádovostí jednotlivých MŠ a preferencemi zákonných zástupců uchazečů o přijetí do MŠ eliminovat takříkajíc "neviditelnou rukou trhu", resp. přirozeným vývojem situace.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, vedoucí odboru
odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, kancelář č. 413, pskotakova@blansko.cz | 516775270 | 602584106


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h