Podlesí-dětské hřiště + přechod pro chodce, schodiště OSSZ, Dukla--1

vložil Zbyněk Dvořáček » 4. 5. 2017, 23:59

Dobrý den. Vážený pane starosto, místostarosto, zastupitelstvo. Chtěl bych se zeptat jestli to myslíte vážně ohledně toho dětského hřiště na Podlesí. To, že bude hotové do "června 2017"? Tedy po roce. Plánujete nějaké pozlacené prvky či supermoderní obrovské hřiště, že zadání a realizace trvá tak dlouho?? Loni bylo slíbeno 1. 3. 2016 (09:48) panem Štefanem, že se na něm začne pracovat do června 2016 a do července 2016 bude hotové alespoň z části. Ve skutečnosti se začalo těsně před zimou.......


Marek Štefan, 11. 5. 2017, 17:49

Vážený pane Dvořáčku,

k Vašim dotazům č. 1 až 3, uvedeným pod společnými názvy, uvádím následující:

na akci Dětské hřiště Podlesí byla v roce 2016 zpracována aktualizace původní projektové dokumentace z roku 2008 a poté se projekt územně povoloval z důvodu realizace oplocení. K nabytí právní moci rozhodnutí došlo dne 15.06.2016.
Následně bylo vypsáno výběrového řízení na zhotovitele, do kterého se však žádný uchazeč nepřihlásil z důvodu malého objemu poptávaných prací. Proto byla uzavřena smlouva, respektive objednávka, se zhotovitelem hřiště.cz, s.r.o.
Pro rok 2016 byla do rozpočtu města schválena příslušná částka na realizaci první etapy výstavby a v roce 2017 bude zrealizována druhá, konečná etapa. V únoru 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele druhé etapy s tím, že termín ukončení realizace je do 31.05.2017. Dne 10.05.2017 bylo předáno a převzato staveniště. Hřiště bude následně otevřeno ihned po provedení první seče vrostlého travního semene. V rámci této etapy budou doplněny tyto herní prvky: mravenec, vahadlová houpačka a herní prvek s hrazdami, šplhací tyčí a sítěmi. Zároveň bude předlážděn stávající chodník mezi bytovým domem č. 2444 a č. 2443 a budou také provedeny kompletní sadové úpravy.

K otázce dodržení technologické kázně Vám mohu pouze sdělit, že dle zápisů ve stavebním deníku, zde k žádnému pochybení nedošlo.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru
odbor investičního a územního rozvoje, kancelář č. 56, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
stefan@blansko.cz | 516775137 | 775888967


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h