Podlesí-dětské hřiště + přechod pro chodce, schodiště OSSZ, Dukla--3

vložil Zbyněk Dvořáček » 5. 5. 2017, 00:02

.Proč se pracovalo s betonem (barvou, dřevem neošetřeným,....) v podmínkách, kdy teplota klesala pod +5 stupňů celsia?? To mohla realizace rovnou začít na jaře a vypadalo by to stejně. Jakou myslíte, že hřiště s vymrzlým betonem bude mít životnost?? Až se to začne rozpadat do několika roků uděláte nám další nové hřiště?? Tentokrát již v běžných podmínkách?? Dále se chci zeptat pana starosty, kdy budou vybudovány nějaké přechody na tomto sídlišti již několikrát zmiňované se slíbenou realizací..


Marek Štefan, 11. 5. 2017, 17:54

Vážený pane Dvořáčku,

na Váš dotaz k hřišti na Podlesí reagovala předchozí moje odpověď. Nyní tedy k otázce přechodu na Podlesí: v letošním roce plánuje Město Blansko vybudovat přechod pro chodce v prostoru stávajícího místa pro přecházení u prodejny koberců na ulici Sadová, a to zároveň s úpravou obou autobusových zastávek v této lokalitě. V současné době je na tuto stavbu vydáno územní rozhodnutí, které však v tuto chvíli ještě není pravomocné, v nejbližších týdnech bude požádáno o vydání stavebního povolení a ukončení samotné realizace se předpokládá v říjnu t.r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru
odbor investičního a územního rozvoje, kancelář č. 56, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
stefan@blansko.cz | 516775137 | 775888967


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h