Pronájem baru v kině

vložil Dalibor Hloušek » 5. 5. 2017, 10:20

Dobrý den, tázal jsem se zde cca před 14ti dny na kavárnu, která byla v kině. Co se s prostorem děje a kdy bude vypsáno výběrové řízení na provoz zmíněného prostoru. Moje otázka je stále nezodpovězena. Z jakého důvodu?


Petra Skotáková, 5. 5. 2017, 13:36

Vážený pane Hloušku,

na Vámi odkazovanou předchozí otázku nemohlo být odpovězeno, neboť ji v systému bohužel nemáme vůbec evidovanou. Proto uvádím odpověď na aktuální otázku.

Prostory tzv. kinokavárny jsou součástí městské budovy, která je na základě nájemní smlouvy spravována příspěvkovou organizací města, jíž je Kulturní středisko města Blanska (KSMB). Předmětný prostor tzv. kinokavárny tedy nepodléhá zákonné povinnosti uveřejnění záměru výběru nového podnájemce prostor. KSMB má jako příspěvková organizace města pouze povinnost předložit radě města žádost o schválení dlouhodobého podnájmu pro kulturním střediskem zvoleného podnájemce.

V současné době je již tzv. kinokavárna plně funkční, má nového dlouhodobého podnájemce, který byl na žádost KSMB řádně schválen v radě města.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, vedoucí odboru
odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, kancelář č. 413, pskotakova@blansko.cz | 516775270 | 602584106


Stanislav Mrázek, 5. 5. 2017, 13:44

Vážený pane Hloušku,

upozornění na nutnost potvrdit každý položený dotaz přes e-mailovou adresu je výrazně uvedeno nad formulářem pro dotazy.

Dotazy jsou do systému zařazeny jen tehdy, jsou-li do 24 hodin potvrzeny přes odkaz zaslaný tazateli e-mailem. V opačném případě jsou automaticky smazány a v systému se neobjeví. Nevidí je ani administrátoři.

Není a nebyl důvod Váš dotaz nezodpovědět, což je patrné z výše zveřejněné odpovědi.

Stanislav Mrázek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Stanislav Mrázek, mrazek@blansko, tel. 516 412 155.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h