Školní hřiště

vložil Karel Dvořák » 29. 4. 2020, 23:23

Dobrý den, školní hřiště nad ZŠ na ulici Erbenova je uzavřeno, ale bohužel na něj i přesto chodí lidé, kteří přelézají v danou chvíli již naprosto zničený plot u vedlejšího bytového domu Erbenova 19, 21 Na výtky, že tam není branka ani žádný jiný povolený vstup, odpovídají smíchem a drzými poznámkami a všeobecně narušují klid a bezpečí u domu. Otázka zní ... Proč když je hřiště zavřené, nikdo nedohlíží na dodržování zákazu vstupu? Hodlá město Blansko opravit plot okolo hřiště? Má se volat MP?


Pavla Komárková, 5. 6. 2020, 11:03

Vážený pane Dvořáku,

hřiště u ZŠ na ul. Erbenova je po dobu mimo vyučování (po dobu provozní doby) k dispozici veřejnosti. Není v silách správce hřiště ani strážníků městské policie bdít nad dodržováním provozního řádu hřiště 24hodin denně. Proto prosíme, pokud budete opět svědkem chování popsaného výše, abyste se obrátil na Městskou policii. Plot okolo hřiště se v letošním roce opravovat nebude, v letošním rozpočtu počítáme s opravou respektive s hloubkovým čištěním povrchu hřiště s umělou trávou.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h