Sítě 5G

vložil Jana Jelínková » 4. 5. 2020, 07:01

Dobrý den, jsou na okrese Blansko vysílače pásma 5G: 24,25 – 27,5 GHz? Pokud ano, kde tedy. Pokud zatím nejsou v provozu a jsou již připraveny, i tak prosím o odpověď o jejich rozmístění. Chápu, že dotaz je možná na telekomunikační sítě, či tam někam, ke stavbě výše uvedeného však muselo být vydáno stavební povolení a tudíž město o tomto má infomraci. Předem Vám děkuji


Pavla Komárková, 9. 6. 2020, 14:19

Vážená paní Jelínková,

město souhrnné informace o rozmístění vysílačů 5G či záměrech na jejich rozmístění nemá. Stavební úřad by se zabýval povolením pouze v případě výstavby nového vysílače, žádnou takovou žádost ale neeviduje. Váš dotaz jsme před časem předali Českému telekomunikačnímu úřadu, z jeho nynějšího vyjádření vyplývá následující:

"Úřad vydává provozovatelům veřejných mobilních sítí příděly rádiových kmitočtů a individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, které jsou tzv. technologicky neutrální, tj. nepředepisují využití konkrétní technologie při využívání stanovených rádiových kmitočtů. Z toho důvodu Úřad nepředepisuje a neeviduje technologie používané u jednotlivých základnových stanic. Záleží tedy na provozovateli veřejné mobilní sítě, jakou technologii (2G, 3G, 4G či 5G) na konkrétní základnové stanici použije.

Pro technologii, označovanou jako 5G, budou určeny kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz, na jejichž přidělení je připravováno výběrové řízení. K přechodu z technologií nižších generací (LTE, UMTS, GSM) na 5G mohou operátoři obecně využívat stávající infrastrukturu."

Základní informace lze nalézt zde: https://www.ctu.cz/vystavba-telekomunikacnich-siti

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h