Omezení investic města

vložil Tazatel » 26. 5. 2020, 21:00

Bude město v souvislosti s dopady Covid odkládat či rušit nějaké plánované investice? Pokud ano, jakých konkrétních investic se to dotkne?


Pavla Komárková, 5. 6. 2020, 08:06

Vážený tazazeli,

očekáváme propad v příjmech v řádu desítek milionů korun, zatím ale nelze výši přesně stanovit. Přesnější vyčíslení budeme znát až po prázdninách. Úpravy rozpočtu města pak budou projednány na jednání zastupitelstva města v září 2020. Věříme však, že výpadky se z velké části podaří pokrýt díky dobrému hospodaření města v předchozích letech. Doufáme proto, že zásadní investice nebudeme muset rušit a rozvoj města tak zachováme. Zvažujeme také přijetí úvěru, abychom mohli v naplánovaných investicích pokračovat i v příštím roce. Nižší příjem z daní lze totiž očekávat i v roce 2021.

Ing. Alena Skoupá
vedoucí finančního odboru 

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h