Likvidace odpadového papíru

vložil Jiří Míšenský » 1. 6. 2020, 09:35

Dobrý den. Minulý týden jsem vezl vytříděný odpad -papír, kartony, atd. do sběrného dvora na staré Blansko. Bylo mi řečeno, že již dva měsíce se kartony a papír neodebírá. Na dotaz, co s tím, mi bylo odpověděno, ať to dám ke kontejneru v blízkosti bydliště. Pokud tedy občané budou dávat veškerý sběrový papír a kartony ke kontejnerům na ulici, tak to někdo bude propršené a rozházené sbírat a stejně se to odveze. Za výrazně vyšších nákladů. Kdo to rozhodl a důvod?


Pavla Komárková, 1. 6. 2020, 10:15

Vážený pane Míšenský,

bohužel současná situace s likvidací vytříděného papíru je složitá vzhledem k přebytku celulosy. Provozovatelem sběrného dvora na Starém Blansku je soukromá firma, která s ohledem na situaci na trhu a kapacitu střediska výkup papíru dočasně pozastavila. O tom dosud nebylo informováno ani město. V současnosti probíhají jednání s firmou ohledně podmínek, za kterých by odběr papíru mohl být v obnoven. Kartony a vytříděný papír lze nadále odevzdávat do velkokapacitních kontejnerů rozmístěných po městě, odevzdat je lze také i nadále ve sběrném středisku odpadu (SSO) v Horní Lhotě.

Edit: Po dnešním jednání s firmou FCC, která SSO na Starém Blansku provozuje, bylo dohodnuto, že s účinností od 1. června bude i zde možnost odevzdat tříděný papír, pokud tento bude separován dle druhu – zvlášť budou odebírány letáky, zvlášť noviny, zlvášť karton a zvlášť ostatní druhy papíru. Budou-li jednotlivé druhy papíru neroztříděné, může obsluha převzetí s ohledem na kapacitu střediska odmítnout, zákazník pak bude odkázán na velkokapacitní kontejnery či sběrné středisko v Horní Lhotě.

ing. Pavel Viktorin, odbor komunální údržby

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h