Dezinfekce hřišť a veřejných prostor

vložil Kateřina Kramářová » 8. 5. 2020, 10:06

Dobrý den, V dubnu byla otevřena dětská hřiště a sportoviště. Zajišťuje město jejich dezinfekci? Pokud ano, jakým způsobem a jak často? Jsou dezinfikovány i lavičky v parcích a na veřejných prostranstvích? Jakým způsobem bude zajištěna dezinfekce hřišť v MŠ, až se obnoví jejich provoz? Děkuji za informace.


Pavla Komárková, 26. 5. 2020, 16:36

Vážená paní Kramářová,

plošná dezinfekce dětských hřišť a sportovišť se v Blansku neprovádí. Jako takovou ji nedoporučuje ani Ministerstvo zdravotnictví ČR, podle jehož vyjádření se dezinfekce venkovních ploch a povrchů má provádět pouze v epidemiologicky zdůvodněných případech. Plošné používání dezinfekčních přípravků na veřejných prostranstvích může podle hygieniků z dlouhodobého hlediska představovat riziko možného rozvoje rezistence mikroorganismů. Uvnitř MŠ nicméně platí zvýšená hygienická opatření dle doporučení MŠMT, zvýšená je hygiena rukou i úklid vnitřních prostor a povrchů.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h