Oprava rozvodny

vložil Ivana Kuchařová » 3. 9. 2021, 11:06

Dobrý den, prosím o odpověď ohledně opravy rozvodny elektrické energie v ulici Žalkovského- Bezručova vedle vjezdu do podzemních garáží. Bylo by možné zveřejnit alespoň nějaký harmonogram prací, protože ani jednotlivá SVJ z dotčených domů nebyla informována. Pokácení vzrostlého velkého stromu bylo povoleno odborem ŽP ? Děkuji Ivana Kuchařová


Pavla Komárková, 20. 9. 2021, 18:03

Vážená paní Kuchařová,

v místě je povolena uzavírka části vozovky místní komunikace a parkovacích stání v ul. Žalkovského na základě požadavku podaného společností EG.D, a.s., kterou zastupuje ENERGETIKA Boskovice, spol. s. r. o. Důvodem je umístění mobilní trafostanice na komunikaci a nutnost zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu. Termín realizace je dle podané žádosti do 15. listopadu 2021. Město není zadavatelem ani zhotovitelem, pro detailnější podrobnosti je tedy nutné kontaktovat výše zmíněné firmy. V souvislosti se stanovením přechodné úpravy byly nicméně zveřejněny podklady na úřední desce města 17. srpna 2021. Kácení stromu souviselo s pracemi na vedení uloženém pod tímto stromem. Kácení bylo povoleno odborem životního prostředí, oznámení podala společnost EG.D, a.s. , 24. května 2021. Podmíněno bylo provedením náhradní výsadby na pozemcích ve vlastnictví města.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h