Zavřené lázně

vložil Jiří Koukal » 23. 9. 2021, 21:00

Více jak rok máte zavřené lázně a týden před plánovaným otevřením zjistíte závažné chyby statiky? Rok, kdy bylo na všechno čas i kvůli kovidu. Tak co se tam ten rok opravovalo? Proč se dělají takové prohlídky na konci a ne na začátku rekonstrukce. Jasně, že nikdo nechce aby mu střecha spadla na hlavu, ale za takovéhle diletanství v postupech by měl být někdo odpovědný. Kdo toto schválil? Rok se nemohli děti učit plavat a teď ještě minimálně další tři roky nebudou, než se postaví nové. "Moc dík."


Pavla Komárková, 27. 9. 2021, 10:59

Vážený pane Koukale, 

jak jsme informovali podrobně na webu města, zprávu o provedení stavebně technického průzkumu ocelové střešní konstrukce bazénu, na základě které by bylo možné odstranit případné závady před otevřením plaveckého bazénu v nové sezóně, si provozovatel nechal zpracovat před zahájením prací na opravě střechy. Na jejím základě měly být lokální vysprávky střechy proti zatékání, ke kterému masivněji došlo na přelomu jara a léta tohoto roku, dostačující. Práce na střešní konstrukci byly průběžně konzultovány se dvěma na sobě nezávislými statiky. Ti plánovaný postup potvrdili s tím, že po dokončení těchto vysprávek bude možné bazén v průběhu září znovu zpřístupnit plavcům. Na to se také Služby Blansko připravovaly. To, že následně další odborník odhalil daleko závažnější degradaci, která byla zřejmě způsobená chemickou reakcí po zatečení vody, je fakt, který ovšem nepředpokládali ani výše uvedení odborníci, těžko tedy toto lze klást za vinu vedení společnosti Služby Blansko nebo města. Špatný stav dalších částí bazénu se také naplno ukázal až po podrobném prozkoumání stavu objektu v letní odstávce 2021 a po sérii kontrol a oprav, které mohly proběhnout až po přečerpání vody z krytého bazénu do aquaparku.

Není také pravda, že by město jako vlastník budovy dosud nečinně přihlíželo zhoršujícímu se stavu budovy. Město do jejích oprav od roku 2008 investovalo více než devět milionů korun, například na opravu vzduchotechniky, výměnu svítidel, do oprav dna i skokanského můstku, na výměnu pístů dna i na opakované opravy střechy. Dalších 3,5 milionů korun vložily do údržby a oprav od roku 2013 samotné Služby Blansko. 

Protože se problémy budovy lázní pramenící mj. už z nevhodného založení stavby stále stupňovaly a náklady by neúměrně dál rostly, rozhodli v prosinci 2019 zastupitelé o stavbě nových lázní. Už v lednu 2020 jsme avizovali, že udržení provozu na další dva roky bude výzva, že se o to ale všichni pokusí. Bazén byl do března 2020 v běžném provozu, následně byl po nuceném uzavření připraven pro využití plavci upět od září 2020. Nikdo nemohl tušit, že vzhledem k vývoji pandemie bude možné za celou sezónu reálně otevřít jen na pár týdnů. Nikdo také neuměl loni na jaře ani v průběhu pandemie předpovědět, jak dlouho budou omezení trvat, aby případně mohly být větší opravy plánované mimo běžnou letní odstávku, kdy je v provozu aquapark. 

O tom, že město nebude investovat další miliony až desítky milionů korun do zásadních oprav chátrajících lázní, rozhodli opakovaně zastupitelé. Těžko jim to vyčítat. Pokud by k tomu město přistoupilo, lázně by stejně v provozu ještě dlouhé měsíce nebyly. A zřejmě těžko by potom po tak velkých investicích bylo možné obhájit následnou demolici celého objektu, aniž by bylo město popotahováno z plýtvání veřejných prostředků.

Avizovali jsme, že město se pokusí co nejvíce urychlit přípravy na stavbu nových lázní. Plavcům i školám bude město nápomocno při dokrývání rozdílů v nákladech na tréninky v Blansku a jinde. Další cestou je avizované prodloužení sezóny v blanenském aquaparku. Více jiných možností město nemá.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h