Rozšiřování dobývacího prostoru v Dolní Lhotě

vložil oldřich juříček » 17. 9. 2021, 05:32

*Je pravda, že parcely 560/1 (2,3) v k. ú. Dolní Lhota (v majetku Města Blanska)byly zápisem do katastru nemovitostí z 8.3.21 zahrnuty do dobývacího prostoru (poznámka v části D výpisu z LV)? *Pokud ano- je tento postup v souladu s  platným územním plánem Města? *Nezbavuje se tímto Město Blansko kontroly nad svým majetkem – viz vaše předešlá vyjádření, že Město není oprávněno zasahovat do dění v dobývacím prostoru? Děkuji za stejně stručnou odpověď. J


Pavla Komárková, 6. 10. 2021, 11:51

Vážený pane Juříčku,

nejde o aktivní rozšiřování dobývacího prostoru, pouze o administrativní postup uplatněný v rámci celé republiky, který zpřesňuje údaje vedené v Katastru nemovitostí. V rámci rozšíření informací vedených v katastru nemovitostí, a tím poskytnutí komplexnějšího přehledu o území, totiž Český báňský úřad v součinnosti s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním přistoupil k digitalizaci prostorového vymezení dobývacích prostorů a doplnění údajů vztahujících se k ochraně nerostného bohatství. V poznámce výpisu z katastru nemovitostí k danému pozemku je uvedeno mimo jiné upozornění na skutečnost, že se pozemek nachází v dobývacím prostoru, který byl stanoven v rámci správního řízení (mnohdy byly dobývací prostory takto stanovené už v 60. letech minulého století). Jak je uvedeno v prohlášení na webových stránkách Katastru nemovitostí, vlastníkům pozemků a nemovitostí se v žádném případě nemění práva ani povinnosti. Tj. v případě pozemků v Dolní Lhotě poznámka nijak nesouvisí s konkrétní aktivitou firmy Kalcit a jejími právy. Jde o informaci obecného charakteru, podobně jako například u pozemků, které se nacházejí v CHKO. Podrobnější vyjádření naleznete zde.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h