Předzámčí

vložil Tomáš Marný » 16. 9. 2021, 10:07

Proč se už asi 3-4 měsíce vůbec nic neděje na rozbouraném objektu v předzámčí? To se čeká na zimu? Děkuji.


Pavla Komárková, 21. 9. 2021, 11:07

Vážený pane tazateli,

při rekonstrukci budovy Zámek 3 muselo město přistoupit k ukončení spolupráce s původním zhotovitelem, který neplnil závazky plynoucí ze smlouvy. Z toho důvodu došlo k ukončení prací a nejnutnějšímu zajištění torza budovy tak, aby se minimalizovaly případné škody způsobené povětrnostními podmínkami. Nyní probíhá nové zadávací řízení. Věříme, že se podaří vybrat nového zhotovitele a ten zahájí další práce na rekonstrukci budovy bez zbytečných odkladů.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h