Náhrada plavání

vložil Martina M. » 23. 9. 2021, 08:20

Dobrý den, jak bude město kompenzovat plavaní na ZŠ, které se kvůli hararijnímu stavu lázní nemůže uskutečnit? Děkuji M.M.


Pavla Komárková, 27. 9. 2021, 08:09

Vážená paní Martino,

to že jsou lázně zavřené, je nepříjemná situace pro všechny. Město Blansko zřizuje čtyři základní školy a všechny dosud měly plavání zařazeno do výuky. Všechny ale také mají své ředitele, statutární zástupce, kteří nastalou situaci řeší. Oddělení školství, kultury a sportu je s řediteli blanenských základních škol samozřejmě v každodenním kontaktu nejen kvůli plavecké výuce. A se všemi blanenskými školami je domluveno, že pokud by jim při zajištění plavání vznikly vyšší náklady než ty, které by platily v Blansku, město jim tyto bude kompenzovat.

Současně je ale vhodné připomenout, že plavecký výcvik není povinný, je to dobrovolný závazek školy. Většina škol si navíc zajišťuje plavecký výcvik prostřednictvím komerční plavecké školy, která si na své IČO pronajímá bazén od společnosti Služby Blansko. Provozovatel lázní informoval všechny organizace, které dosud pronájmy v lázních využívaly, stejně tak byli informováni o vzniklé situaci také ředitelé blanenských škol. Všichni proto nastalou situaci řeší zejména s plaveckými školami a není jakýkoli důvod, aby nyní město přímo do těchto smluvních vztahů vstupovalo. Podle našich informací je aktuálně ve hře pokračování alespoň části plavecké výuky v rehabilitačním bazénku lázní, který zůstává v provozu, případně využití bazénu v ZŠ Sloup.    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h