Ničení nového 3D hřiště na Zborovcích

vložil Bořivoj Ryšánek » 6. 9. 2021, 07:18

Dobrý den, každý den je na nově vybudovaných hřištích spoustu dětí a jejich rodičů, kteří si zřejmě nečtou tabulku, která upozorňuje na zákaz používání kol, koloběžek, odrážedel a jiných dětmi používaných dopravních prostředků, které ničí povrch. Každý den tam spoustu dětí tento zákaz porušuje a ničí povrch na 3D hřišti, trampolínach, okolo pinpongového stolu. Je možné zařídit aby městská policie pravidelně kontrolovala dodržování zákazu? Nebo napsat článek, kde vysvětlíte proč je to zakázáno


Pavla Komárková, 20. 9. 2021, 17:46

Vážený pane Ryšánku,

u nového hřiště je instalovaná cedule s pokyny, k čemu hřiště slouží, co na něm není možné dělat a jak se zde mají návštěvníci chovat. Městská policie v rámci pravidelných kontrol města dohlíží i na veřejné prostory, dětská hřiště nevyjímaje. Po domluvě strážníci přislíbili, že při namátkových kontrolách budou působit osvětově, zejména pokud uvidí, že hřiště někdo využívá v rozporu s pokyny na informativní tabuli. To také na Zborovcích již několik týdnů dělají. Není ale možné vyčlenit strážníka, který by nové hřiště hlídal nepřetržitě. Věříme, že na děti budou působit zejména rodiče, kteří na ně dohlíží. Informativní ceduli nicméně doplníme ještě o tabulku s piktogramy (přeškrtnuté kolo, koloběžka atp.) tak, aby bylo i nečtenářům zřejmé, že na nový povrch není možné najíždět. Zejména smykování a nárazové brždění může způsobit odlepení horní vrstvy od podkladní, nebo vydrolení jednotlivých granulí z povrchu, což může vést ke zničení povrchu jako celku. Věříme, že zájem všech (zejména uživatelů 3D hřiště) je, aby sloužilo bez problémů dlouhodobě. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h