Náplň práce odboru dopravy


 

Oddělení dopravně správních agend (zkratka DSA)

 • Zajišťuje výkon funkce dopravního úřadu podle zákona o silniční dopravě (taxislužba, městská hromadná doprava).
 • Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Uděluje, omezuje, odnímá řidičské oprávnění dle zákona o silničním provozu.
 • Vydává řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy.
 • Zajišťuje výdej dat z registru řidičů (výpis z evidenční karty řidiče, výpis z konta bodového hodnocení řidiče)
 • Vydává a vyměňuje průkazy profesní způsobilosti řidiče a digitální karty do tachografů.
 • Vede řízení o zdravotní způsobilosti držitelů řidičského oprávnění.
 • Vede řízení o zadržení řidičského průkazu z důvodů uvedených v zákoně.
 • Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Schvaluje technickou způsobilost vozidel a podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Provádí záznamy v registru silničních vozidel.
 • Zajišťuje výdej dat z registru silničních vozidel na základě žádosti.
 • Provádí státní odborný dozor na daných úsecích.
 • Zajišťuje činnost na úseku stanice měření emisí.
 • Koordinuje činnost na úseku bezpečnosti silničního provozu, zabezpečuje činnost aktivu BESIP a zajišťuje dopravní výchovu.

Oddělení dopravních přestupků (zkratka ODP)

 • Projednává přestupky na úseku bezpečnosti silničního provozu a přestupky na úseku zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, včetně přestupků z úsekového měření rychlosti.
 • Projednává ostatní přestupky v rozsahu činností oddělení dopravně správních agend.

            aktualizováno: 1. 2. 2024, 12:13 h