Úhrada poplatků

Úhrada poplatku hotově

Poplatky můžete uhradit osobně v hotovosti na pokladně při návštěvě MěÚ Blansko.

Standardně je zasílána do schránek složenka s QR kódem, na základě které můžete platbu uhradit bankovním převodem nebo na poště.

Úhrada poplatku převodem z účtu

Poplatky ze psů a za odpad je možné uhradit také bezhotovostně převodem z účtu.

VÝŠE POPLATKŮ ZA PSY

VÝŠE POPLATKŮ ZA ODPADY

Pokud máte zájem o tento druh platby, napište na e-mail: pes@blansko.cz (pro poplatek ze psů), nebo odpad@blansko.cz (pro poplatek za odpad). Následně cca tři týdny před datem splatnosti obdržíte na nahlášený e-mail platební údaje, které vám poté budou vždy pravidelně zasílány elektronickou poštou.

Zájemci mohou využít také možnost platby pomocí SIPO tím, že nahlásí číslo svého SIPO, ze kterého bude následně město inkasovat daný poplatek.

Těm, kteří o změnu nepožádají, bude i nadále zasílána do schránek složenka. Viz úhrada hotově výše.

            aktualizováno: 23. 3. 2023, 13:37 h