Úřední deska:
  dražební vyhlášky

záznam 16594

zveřejněno: 26. 2. 2024, 15:10 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 30. 4. 2024

Usnesení

Opakovaná dražba
- spoluvlastnický podíl 1/3 na nemovitých věcech, k. ú. Kulířov

Příloha 1

záznam 16555

zveřejněno: 13. 2. 2024, 12:49 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 20. 3. 2024

Usnesení

Dražba
- věci nemovité, k. ú. Černá Hora

Příloha 1

záznam 16504

zveřejněno: 18. 1. 2024, 12:46 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 7. 3. 2024

Usnesení

Dražba
- věci nemovité, k. ú. Šebrov, obec Šebrov - Kateřina

Příloha 1

záznam 16352

zveřejněno: 2. 11. 2023, 10:32 h, dražební vyhlášky
datum sejmutí: 5. 3. 2024

Usnesení

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k. ú. Blansko - odročeno na 05.03.2023

Příloha 1
Příloha 2

            aktualizováno: 26. 2. 2024, 15:10 h