Úřední deska:
  dokumenty úřadu

záznam 13497

zveřejněno: 10.07.2020, 12:04:33 h / ŽP
datum sejmutí: 03.08.2020

Oznámení [105 kB]

o aplikaci herbicidu Roundup Biaktiv

záznam 13496

zveřejněno: 10.07.2020, 11:30:18 h / STAV
datum sejmutí: 27.07.2020

Veřejná vyhláška [500 kB]

Návrh stanovení MÚP na VPÚK v Blansku, MČ Těchov

záznam 13494

zveřejněno: 09.07.2020, 12:23:57 h / STAV
datum sejmutí: 27.07.2020

Veřejná vyhláška [1 MB]

Návrh stanovení MÚP na VPÚK v Blansku
( v k.ú. Horní Lhota )

záznam 13493

zveřejněno: 09.07.2020, 10:25:57 h / INV
datum sejmutí: 27.07.2020

Oznámení [289 kB]

Záměr odprodat, připadně pronajmout části pozemků v k.ú. Blansko

záznam 13492

zveřejněno: 09.07.2020, 10:24:15 h / INV
datum sejmutí: 27.07.2020

Oznámení [76 kB]

Záměr směnit, případně pronajmout část pozemku parc.č. 674/133

záznam 13491

zveřejněno: 08.07.2020, 13:28:29 h / OHS
datum sejmutí: 17.09.2020

Informace o školení okrskových volebních komisí [44 kB]

záznam 13487

zveřejněno: 07.07.2020, 12:06:02 h / STAV
datum sejmutí: 23.07.2020

Veřejná vyhláška [258 kB]

PÚP při ZUK silnice III/37362 v obci Krasová

záznam 13484

zveřejněno: 03.07.2020, 11:39:15 h / STAV
datum sejmutí: 20.07.2020

Veřejná vyhláška [351 kB]

Kabelové vedení VN, kiosková trafostanice, kabelové vedení NN - úprava DS, BD ŠMAK, žadatel E.ON Distribuce, a.s.

záznam 13483

zveřejněno: 03.07.2020, 11:37:07 h / STAV
datum sejmutí: 20.07.2020

Veřejná vyhláška [216 kB]

Stanovení PÚP při běžné údržbě silnic II. a III. tříd v působnosti ORP Blansko

záznam 13482

zveřejněno: 03.07.2020, 11:34:58 h / STAV
datum sejmutí: 20.07.2020

Veřejná vyhláška [417 kB]

Stanovení PÚP při akci "PITNÁ VODA JEDOVNICKO"

záznam 13478

zveřejněno: 02.07.2020, 12:41:15 h / STAV
datum sejmutí: 20.07.2020

Veřejná vyhláška [330 kB]

územní rozhodnutí "Krajinná zeleň" - změna využití území, žadatel obec Petrovice, kterou zastupuje Ing.Jitka Schneiderová

záznam 13477

zveřejněno: 02.07.2020, 12:39:07 h / INV
datum sejmutí: 20.07.2020

Oznámení [48 kB]

Záměr změnit nájemní smlouvu č. SM-NS/65/97/Ko

záznam 13473

zveřejněno: 30.06.2020, 12:53:37 h / STAV
datum sejmutí: 31.07.2020

Veřejná vyhláška [175 kB]

návrh stanovení MÚP na MK obce Svinošice

záznam 13472

zveřejněno: 30.06.2020, 12:48:40 h / STAV
datum sejmutí: 16.07.2020

Veřejná vyhláška [4 MB]

stanovení PÚP při uzavírce silnice II/374 v místě kruh. křižovatky u autobus. nádraží v Blansku

záznam 13465

zveřejněno: 26.06.2020, 12:15:03 h / STAV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost-územní rozhodnutí na stavbu: Blansko-úprava DS, Moravec [78 kB]

OZNÁMENÍ ÚČASTNÍKU ŘÍZENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- dědicové po zemřelé osobě: RNDr. Jaroslavě Krejstové

záznam 13464

zveřejněno: 26.06.2020, 12:10:16 h / STAV
datum sejmutí: 13.07.2020

Stanovení PÚP při částečné uzavírce silnice I/43 [228 kB]

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - stanovení PÚP na silnici II/376 (Kunštát - Lysice - Bořitov)

záznam 13462

zveřejněno: 25.06.2020, 13:17:58 h / STAV
datum sejmutí: 13.07.2020

Veřejná vyhláška [439 kB]

Stanovení PÚP - kanalizace Olomučany stoka A1

záznam 13461

zveřejněno: 25.06.2020, 13:16:37 h / INV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení [496 kB]

Záměr pronajmout pozemky část parc.č. 586/25, ..., k.ú. Lažánky

záznam 13460

zveřejněno: 25.06.2020, 13:15:21 h / INV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení [113 kB]

Záměr odprodat pozemky parc.č. 1541, 1650, k.ú. Jestřební

záznam 13459

zveřejněno: 25.06.2020, 13:10:21 h / INV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení [45 kB]

Záměr změnit pachtovní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S079/Pcht-Mu

záznam 13458

zveřejněno: 25.06.2020, 13:09:17 h / INV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení [69 kB]

Záměr dát do výpůjčky část pozemku parc.č. 112, k.ú. Olešná

záznam 13457

zveřejněno: 25.06.2020, 13:08:02 h / INV
datum sejmutí: 13.07.2020

Oznámení [50 kB]

Záměr změnit nájemní smlouvu č. SM-N/66/92/S

záznam 13456

zveřejněno: 25.06.2020, 13:06:13 h / INV
datum sejmutí: 28.12.2020

Oznámení [78 kB]

Záměr pronajmout část pozemku p.č. 881/61, k.ú. Blansko

záznam 13443

zveřejněno: 18.06.2020, 13:15:47 h / SEKR
datum sejmutí: 15.07.2020

Výběrové řízení [74 kB]

Redaktor

záznam 13436

zveřejněno: 16.06.2020, 13:35:05 h / SEKR
datum sejmutí: 15.07.2020

Výběrové řízení [75 kB]

Vedoucí oddělení školství, kultury a sportu

záznam 13435

zveřejněno: 16.06.2020, 13:33:51 h / SEKR
datum sejmutí: 15.07.2020

Výběrové řízení [70 kB]

Vedoucí oddělení krizového řízení

záznam 13434

zveřejněno: 16.06.2020, 13:32:40 h / SEKR
datum sejmutí: 15.07.2020

Výběrové řízení [73 kB]

Vedoucí oddělení investic

záznam 13430

zveřejněno: 16.06.2020, 12:53:38 h / FIN
datum sejmutí: 01.07.2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2019 [175 kB]

záznam 13364

zveřejněno: 20.05.2020, 12:51:40 h / ŽP
datum sejmutí: 21.08.2020

Veřejná vyhláška [145 kB]

Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota

záznam 13131

zveřejněno: 10.02.2020, 14:29:37 h / FIN
datum sejmutí: 01.02.2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2020 [195 kB]

záznam 13064

zveřejněno: 20.01.2020, 09:40:44 h / KOM
datum sejmutí: 28.12.2020

Upozornění pro občany města Blanska na svoz komunálního odpadu ve svátky [166 kB]

záznam 13063

zveřejněno: 20.01.2020, 09:38:45 h / KOM
datum sejmutí: 24.09.2020

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2020 [225 kB]

záznam 13062

zveřejněno: 20.01.2020, 09:35:53 h / KOM
datum sejmutí: 21.09.2020

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v září 2020 [199 kB]

záznam 13000

zveřejněno: 19.12.2019, 11:03:32 h / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2020 [40 kB]

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h / PRAV
datum sejmutí: 30.06.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

            aktualizováno: 10.05.2020, 22:00 h