Úřední deska:
  dokumenty úřadu

záznam 15570

zveřejněno: 2. 12. 2022, 09:37 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stavební úpravy v budově zdravotního střediska čp. 282 v Lipovci

Příloha 1

záznam 15569

zveřejněno: 2. 12. 2022, 09:32 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Adamově při provádění rekonstrukce železniční dopravní cesty

Příloha 1

záznam 15567

zveřejněno: 2. 12. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 23. 12. 2022

Oznámení

Záměr pronajmout
- nebytový prostor - garážové stání

Příloha 1

záznam 15566

zveřejněno: 30. 11. 2022, 17:00 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 8. 12. 2022

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY K OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY V OBCI DLOUHÁ LHOTA

Příloha 1

záznam 15564

zveřejněno: 30. 11. 2022, 10:34 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 23. 12. 2022

Návrh rozpočtu města Blansko na rok 2023

Příloha 1

záznam 15560

zveřejněno: 25. 11. 2022, 12:12 h, dokumenty úřadu | SEKR
datum sejmutí: 13. 12. 2022

Výběrové řízení

Sociální pracovník v oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko

Příloha 1

záznam 15559

zveřejněno: 25. 11. 2022, 10:01 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 12. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při výměně svítidel VO v Černé Hoře

Příloha 1

záznam 15558

zveřejněno: 25. 11. 2022, 08:18 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 12. 12. 2022

Oznámení

Záměr
prodeje spoluvlastnických podílů pozemků

Příloha 1

záznam 15557

zveřejněno: 24. 11. 2022, 12:33 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 12. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Blansku při zrušení ŽP P6801 a výstavbě podchodu

Příloha 1

záznam 15556

zveřejněno: 23. 11. 2022, 10:53 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 9. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při opravě mostu přes řeku Býkovku v Rájci - Jestřebí

Příloha 1

záznam 15552

zveřejněno: 22. 11. 2022, 12:14 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 8. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při uzavírce OK v městysi Jedovnice

Příloha 1

záznam 15550

zveřejněno: 21. 11. 2022, 13:24 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 7. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v rámci akce III/37937 BLANSKO, PŘEMOSTĚNÍ - ETAPA 4

Příloha 1

záznam 15546

zveřejněno: 18. 11. 2022, 10:52 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 19. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení nové MÚP v prostoru OK v Rájci-Jestřebí

Příloha 1

záznam 15544

zveřejněno: 18. 11. 2022, 10:23 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Zemědělská stavba seníku v Petrovicích

Příloha 1

záznam 15543

zveřejněno: 18. 11. 2022, 10:16 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při provádění rekonstrukce komunikací a VO v ulici Horní Palava v Blansku

Příloha 1

záznam 15542

zveřejněno: 18. 11. 2022, 10:09 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení MÚP v Adamově po rekonstrukci parkoviště a chodníků před žst.

Příloha 1

záznam 15541

zveřejněno: 18. 11. 2022, 09:37 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení MÚP v Blansku, v části Těchov

Příloha 1

záznam 15540

zveřejněno: 18. 11. 2022, 09:19 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Stanovení MÚP po rekonstrukci železničního mostu ev.č. 374-036 u Adamova

Příloha 1

záznam 15539

zveřejněno: 16. 11. 2022, 14:49 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 6. 12. 2022

Oznámení

Záměr
- změnit nájemní smlouvu

Příloha 1

záznam 15538

zveřejněno: 16. 11. 2022, 14:46 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 6. 12. 2022

Výběrové řízení

Referent/ka správního řízení v oddělení stavebního řádu odboru stavební úřad MěÚ Blansko

Příloha 1

záznam 15534

zveřejněno: 15. 11. 2022, 12:57 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 5. 12. 2022

Výběrové řízení

Referent/ka životního prostředí na úseku vodního hospodářství

Příloha 1

záznam 15530

zveřejněno: 14. 11. 2022, 14:25 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení nové MÚP v městysi Sloup

Příloha 1

záznam 15529

zveřejněno: 14. 11. 2022, 14:22 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP v lokalitě u ZŠ v obci Lipůvka

Příloha 1

záznam 15528

zveřejněno: 14. 11. 2022, 14:21 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 15. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP v obci Petrovice

Příloha 1

záznam 15519

zveřejněno: 10. 11. 2022, 10:08 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 12. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP na silnici III/37365 a na MK v obci Bukovina - po provedení rekonstrukce
MK

Příloha 1

záznam 15518

zveřejněno: 10. 11. 2022, 10:01 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 12. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP na parkovací ploše u OÚ Bukovina

Příloha 1

záznam 15500

zveřejněno: 8. 11. 2022, 13:05 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 9. 12. 2022

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP v Blansku, v ulici Horní Palava

Příloha 1

záznam 15105

zveřejněno: 20. 6. 2022, 13:19 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 7. 2023

Oznámení

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2021

Příloha 1

záznam 14848

zveřejněno: 23. 3. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 2. 2023

Rozhodnutí

o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Příloha 1

záznam 14849

zveřejněno: 23. 3. 2022, 07:00 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 2. 2023

Rozhodnutí

o prominutí místního poplatku ze psů

Příloha 1

záznam 14839

zveřejněno: 21. 3. 2022, 07:31 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 3. 2023

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2022

Příloha 1

záznam 14636

zveřejněno: 22. 12. 2021, 13:32 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2024

Oznámení

Zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2023 - 2025

Příloha

záznam 14635

zveřejněno: 22. 12. 2021, 13:30 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2023

Oznámení

Zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2022

Příloha

záznam 10089

zveřejněno: 16. 5. 2017, 13:16 h, dokumenty úřadu | PRAV
datum sejmutí: 4. 7. 2023

Informace

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Příloha

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h