Úřední deska:
  dokumenty úřadu

záznam 13664

zveřejněno: 24.09.2020, 12:10:23 h /
datum sejmutí: 12.10.2020

Veřejná vyhláška [1 MB]

Vyrozumění o podaných odvoláních proti rozhodnutí MěÚ Blansko, odboru stavební úřad - územní rozhodnutí o umístění stavby "polyfunkční objekt sestávající zejména z bytových jednotek, nebytových prostor, garáží, garážových a parkovacích stání v Blansku, při ulicích Zdíkově a Alešově", žadatel Atrium Apartments s.r.o.

záznam 13663

zveřejněno: 24.09.2020, 12:06:05 h /
datum sejmutí: 12.10.2020

Veřejná vyhláška [387 kB]

Stanovení PÚP při ZUK silnice III/37715 v obci Malá Lhota - výstavba kanalizační přípojky

záznam 13659

zveřejněno: 23.09.2020, 13:34:38 h / SRM
datum sejmutí: 09.10.2020

Oznámení [1 MB]

Změna smlouvy

záznam 13658

zveřejněno: 23.09.2020, 12:18:53 h / ŽP
datum sejmutí: 09.10.2020

Veřejná vyhláška [176 kB]

Rozhodnutí, společné povolení stavby "Kotvrdovice - Přeložka jednotné kanalizace", žadatel: Obec Kotvrdovice, Kotvrdovice 198, 679 07 Kotvrdovice, zastoupení: JNDS projekt s.r.o., Mlýnská 905/6, 67801 Blansko

záznam 13657

zveřejněno: 22.09.2020, 13:09:38 h /
datum sejmutí: 08.10.2020

Veřejná vyhláška [2 MB]

Stanovení PÚP - oprava kanalizačních poklopů, Poříčí, Vodní, Bezručova, žadatel Ivan Doležal, kterého zastupuje BS Morava spol, s r.o..

záznam 13656

zveřejněno: 22.09.2020, 13:06:35 h /
datum sejmutí: 08.10.2020

Veřejná vyhláška [2 MB]

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby "obnova Podzámčí - nástavba a stavební úpravy budovy v Blansku č.p. 3, Zámek 3, se zásahem do budovy č.p. 2380, Zámek 7", stavebník město Blansko

záznam 13655

zveřejněno: 22.09.2020, 13:05:10 h /
datum sejmutí: 08.10.2020

Veřejná vyhláška [3 MB]

Stanovení PÚP při částečné uzavírce místní komunikace Rájce - Jestřebí

záznam 13654

zveřejněno: 22.09.2020, 13:03:20 h /
datum sejmutí: 08.10.2020

Veřejná vyhláška [2 MB]

Stanovení PÚP v Blansku - zřízení volebního stanoviště

záznam 13653

zveřejněno: 22.09.2020, 13:01:35 h /
datum sejmutí: 08.10.2020

Veřejná vyhláška [2 MB]

Stanovení PÚP v Blansku při sportovních a kulturních akcích v oblasti sportovního areálu

záznam 13652

zveřejněno: 22.09.2020, 07:30:20 h / OHS
datum sejmutí: 08.10.2020

Ztráty a nálezy [274 kB]

záznam 13650

zveřejněno: 21.09.2020, 13:20:36 h /
datum sejmutí: 22.10.2020

Veřejná vyhláška [3 MB]

Návrh stanovení MÚP kolem BD Nad Čertovkou v Blansku

záznam 13649

zveřejněno: 21.09.2020, 13:18:11 h /
datum sejmutí: 07.10.2020

Veřejná vyhláška [1 MB]

Pokračování řízení na stavbu: Přístavba, nástavba a stavební úpravy OC Sever, žadatel OC Sever s.r.o., kterého zastupuje Ing. Dagmar Gálová

záznam 13648

zveřejněno: 18.09.2020, 12:30:53 h /
datum sejmutí: 05.10.2020

Veřejná vyhláška [472 kB]

Stanovení PÚP při částečné uzavírce silnice II/373 ul. Palackého, Jedovnice

záznam 13647

zveřejněno: 17.09.2020, 13:08:57 h /
datum sejmutí: 05.10.2020

Veřejná vyhláška [216 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby kabelové vedení VN s optotrubkou, kiosková trafostanice a kabelové vedení NN žadatelkou nazvané Lipůvka - TS V lukách, žadatelka E.ON Distribuce, a.s.

záznam 13646

zveřejněno: 17.09.2020, 13:07:38 h /
datum sejmutí: 05.10.2020

Veřejná vyhláška [318 kB]

Stanovení MÚP na veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Bořitov

záznam 13645

zveřejněno: 17.09.2020, 13:06:31 h /
datum sejmutí: 05.10.2020

Veřejná vyhláška [539 kB]

PÚP při uzavírce MK Doubravice nad Svitavou

záznam 13644

zveřejněno: 17.09.2020, 13:05:19 h /
datum sejmutí: 05.10.2020

Veřejná vyhláška [342 kB]

Stanovení PÚP Bořitov, cyklistické závody

záznam 13643

zveřejněno: 16.09.2020, 12:49:46 h /
datum sejmutí: 02.10.2020

Veřejná vyhláška [818 kB]

Územní rozhodnutí o umístění stavby: jednotný kanalizační řad včetně přípojek a rozvodů kanalizace, vodovodní řad včetně přípojek vody, veřejné osvětlení, přeložka vedení el. energie VN, komunikace, chodníky a zpevněné plochy vjezdů v Blansku, na ulici Brněnská, žadatel "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, zast. společnost AP INVESTING, s.r.o.

záznam 13642

zveřejněno: 16.09.2020, 12:47:05 h /
datum sejmutí: 02.10.2020

Veřejná vyhláška [542 kB]

"Stanovení PÚP - kanalizace Olomučany stoka C, etapa 2 a etapa 3"

záznam 13641

zveřejněno: 16.09.2020, 12:43:41 h /
datum sejmutí: 02.10.2020

Veřejná vyhláška [440 kB]

Stanovení PÚP při provádění stavebních prací na stavbě: "Prodloužení kanalizace" v silnici II/377 ve Sloupě

záznam 13640

zveřejněno: 16.09.2020, 08:28:56 h / OHS
datum sejmutí: 02.10.2020

Ztráty a nálezy [275 kB]

záznam 13639

zveřejněno: 15.09.2020, 13:48:23 h /
datum sejmutí: 01.10.2020

Veřejná vyhláška [279 kB]

Územní rozhodnutí o umístění stavby "zemní kabelové vedení v Blansku - Žižlavicích na pozemku parc. č. 686/1 v katastrálním území Těchov žadatelkou nazvané Žižlavice - úprava DS Červenka", žadatelka E.ON Distribuce, a.s.

záznam 13638

zveřejněno: 15.09.2020, 13:45:17 h /
datum sejmutí: 01.10.2020

Veřejná vyhláška [424 kB]

"Stanovení PÚP při uzavírce MK v obci Olomučany"

záznam 13637

zveřejněno: 15.09.2020, 13:43:51 h /
datum sejmutí: 01.10.2020

Veřejná vyhláška [392 kB]

Stanovení PÚP při provádění stavby: "Blansko - opravy chodníků ul. Bezručova"

záznam 13636

zveřejněno: 15.09.2020, 13:41:38 h /
datum sejmutí: 01.10.2020

Veřejná vyhláška [495 kB]

Stanovení PÚP na pozemních komunikacích v Blansku - při uzavírce části ul. Svitavská

záznam 13634

zveřejněno: 14.09.2020, 13:28:49 h /
datum sejmutí: 30.09.2020

Veřejná vyhláška [322 kB]

Stanovení PÚP při ukládání IS v ulici Horní Palava v Blansku

záznam 13633

zveřejněno: 14.09.2020, 13:26:58 h /
datum sejmutí: 30.09.2020

Veřejná vyhláška [229 kB]

Stanovení PÚP při budování místa pro přecházení na silnici III/37436 v obci Ráječko

záznam 13631

zveřejněno: 11.09.2020, 12:22:07 h /
datum sejmutí: 29.09.2020

Veřejná vyhláška [426 kB]

Stanovení PÚP na MK v Blansku - při provádění stavby v objektu bývalého OD Družba

záznam 13630

zveřejněno: 11.09.2020, 12:19:20 h /
datum sejmutí: 29.09.2020

Veřejná vyhláška [501 kB]

Silnice III/379 37 Blansko, přemostění - vozidlové a pěší komunikace, inženýrské sítě a jejich přeložky, žadatel Jihomoravský kraj, město Blansko

záznam 13628

zveřejněno: 10.09.2020, 12:54:23 h /
datum sejmutí: 29.09.2020

Veřejná vyhláška [455 kB]

Stanovení PÚP na pozemních komunikacích v Blansku - rekonstrukce plynovodu

záznam 13627

zveřejněno: 10.09.2020, 12:52:47 h /
datum sejmutí: 29.09.2020

Veřejná vyhláška [339 kB]

Stanovení PÚP při úplné uzavírce MK - chodníku v obci Lažany

záznam 13626

zveřejněno: 10.09.2020, 12:49:19 h /
datum sejmutí: 29.09.2020

Veřejná vyhláška [497 kB]

Stanovení PÚP při budování nového autobusového zálivu na silnici II/374 v Rájci - Jestřebí

záznam 13625

zveřejněno: 09.09.2020, 14:06:49 h / SEKR
datum sejmutí: 25.09.2020

Výběrové řízení [73 kB]

Na funkci sociální pracovník v oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

záznam 13623

zveřejněno: 09.09.2020, 13:17:44 h /
datum sejmutí: 25.09.2020

Veřejná vyhláška [230 kB]

Stanovení MÚP na místní komunikaci obce Svinošice

záznam 13622

zveřejněno: 09.09.2020, 13:15:00 h /
datum sejmutí: 25.09.2020

Veřejná vyhláška [146 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "dětské hřiště u bytového domu Bezručova č.p. 1570/1 na pozemku st. p. 2467 v katastrálním území Blansko", žadatel Společenství vlastníků Bezručova 1570/1, Blansko

záznam 13621

zveřejněno: 08.09.2020, 13:51:00 h /
datum sejmutí: 24.09.2020

Veřejná vyhláška [361 kB]

Stanovení PÚP při provádění stavby "Blansko, ul. Okružní - parkoviště"

záznam 13617

zveřejněno: 07.09.2020, 13:09:28 h /
datum sejmutí: 08.10.2020

Veřejná vyhláška [2 MB]

"Návrh stanovení MÚP v ul. Údolní a 9. května v Blansku"

záznam 13583

zveřejněno: 25.08.2020, 07:00:56 h / ŽP
datum sejmutí: 23.11.2020

Veřejná vyhláška [150 kB]

Opatření obecné k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota - prodloužení

záznam 13456

zveřejněno: 25.06.2020, 13:06:13 h / INV
datum sejmutí: 28.12.2020

Oznámení [78 kB]

Záměr pronajmout část pozemku p.č. 881/61, k.ú. Blansko

záznam 13430

zveřejněno: 16.06.2020, 12:53:38 h / FIN
datum sejmutí: 01.07.2021

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2019 [175 kB]

záznam 13131

zveřejněno: 10.02.2020, 14:29:37 h / FIN
datum sejmutí: 01.02.2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2020 [195 kB]

záznam 13064

zveřejněno: 20.01.2020, 09:40:44 h / KOM
datum sejmutí: 28.12.2020

Upozornění pro občany města Blanska na svoz komunálního odpadu ve svátky [166 kB]

záznam 13063

zveřejněno: 20.01.2020, 09:38:45 h / KOM
datum sejmutí: 24.09.2020

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2020 [225 kB]

záznam 13000

zveřejněno: 19.12.2019, 11:03:32 h / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2020 [40 kB]

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h / PRAV
datum sejmutí: 29.01.2022

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h