Úřední deska:
  dokumenty úřadu

záznam 16812

zveřejněno: 17. 5. 2024, 07:08 h, dokumenty úřadu | SEKR
datum sejmutí: 4. 6. 2024

Výběrové řízení

Vedoucí odboru hospodářské správy MěÚ Blansko

Příloha 1

záznam 16811

zveřejněno: 16. 5. 2024, 10:38 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 3. 6. 2024

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při uzavírce pozemních komunikací v městysi Jedovnice

Příloha 1

záznam 16810

zveřejněno: 16. 5. 2024, 10:29 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 3. 6. 2024

Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Bukovinka, zahrnující dílčí změny 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6, pořizované zkráceným způsobem

Příloha 1

záznam 16809

zveřejněno: 16. 5. 2024, 08:26 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 3. 6. 2024

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení společného územního a stavebního řízení - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - “KŘTINY, U LEGIONÁŘE – VODOVOD A KANALIZACE”

Příloha 1

záznam 16808

zveřejněno: 16. 5. 2024, 07:41 h, dokumenty úřadu | SEKR
datum sejmutí: 4. 6. 2024

Výběrové řízení

Referent/referentka životního prostředí na úseku vodního hospodářství v oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší odboru životního prostředí MěÚ Blansko

Příloha 1

záznam 16807

zveřejněno: 16. 5. 2024, 07:38 h, dokumenty úřadu | SEKR
datum sejmutí: 4. 6. 2024

Výběrové řízení

Investiční referent/referentka v oddělení investic na odboru správy a rozvoje města MěÚ Blansko

Příloha 1

záznam 16805

zveřejněno: 15. 5. 2024, 14:39 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 17. 6. 2024

Veřejná vyhláška

„Návrh stanovení MÚP v centrální části městyse Ostrov u Macochy“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16804

zveřejněno: 15. 5. 2024, 14:17 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 31. 5. 2024

Veřejná vyhláška

„Opravné rozhodnutí, opatrovník právních nástupců zemřelého Antonína Nečase ve vyvlastňovacím řízení v k.ú. Černá Hora“

Příloha 1

záznam 16803

zveřejněno: 15. 5. 2024, 14:14 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 31. 5. 2024

Veřejná vyhláška

„Oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení, pozemky p.č. 1661/28, 1702/11, 1702/14 a 1702/15 v k.ú. Černá Hora“

Příloha 1

záznam 16802

zveřejněno: 15. 5. 2024, 10:52 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 21. 5. 2024

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY K OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY V OBCI DLOUHÁ LHOTA

Příloha 1

záznam 16801

zveřejněno: 14. 5. 2024, 12:34 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 30. 5. 2024

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP v Blansku při uzavírce části ulice Dvorská“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16798

zveřejněno: 13. 5. 2024, 15:27 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 5. 2024

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP v Blansku, v části Češkovice“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16797

zveřejněno: 13. 5. 2024, 13:52 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 5. 2024

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při úplné uzavírce silnice I/43 u Černé Hory“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16796

zveřejněno: 13. 5. 2024, 13:05 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 11. 6. 2024

Oznámení

Záměr
- pronajmout nebytový prostor, ul. K. J. Mašky

Příloha 1

záznam 16795

zveřejněno: 13. 5. 2024, 13:01 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 11. 6. 2024

Oznámení

Záměr
- pronajmout nebytový prostor, ul. K. J. Mašky 2, Blansko

Příloha 1

záznam 16794

zveřejněno: 13. 5. 2024, 12:56 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 29. 5. 2024

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP v Blansku - uzavírka parkoviště při ul. Seifertova“

Příloha 1

záznam 16791

zveřejněno: 10. 5. 2024, 08:37 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 5. 2024

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí – CETIN – telekomunikační kabel Klepačov

Příloha 1

záznam 16790

zveřejněno: 10. 5. 2024, 08:29 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 27. 5. 2024

Oznámení

Záměr
změnit nájemní smlouvy na pronájem obecních pozemků k zahrádkářským účelům

Příloha 1

záznam 16789

zveřejněno: 10. 5. 2024, 08:28 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 27. 5. 2024

Oznámení

Záměr
změnit nájemní smlouvy na pronájem obecních pozemků k zahrádkářským účelům

Příloha 1

záznam 16788

zveřejněno: 10. 5. 2024, 07:10 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 27. 5. 2024

Oznámení

Záměr
pronajmout část pozemku parc. č. 1337/23 ostatní plocha v k.ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16786

zveřejněno: 9. 5. 2024, 09:12 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 5. 2024

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP v Blansku při uzavírce parkoviště na nám. Republiky

Příloha 1

záznam 16785

zveřejněno: 9. 5. 2024, 07:21 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 20. 5. 2024

Veřejná vyhláška

Úprava veřejného prostoru u vstupu stadionu Olympia Blansko, žadatel Město Blansko

Příloha 1

záznam 16784

zveřejněno: 7. 5. 2024, 13:52 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 23. 5. 2024

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí „Blansko, úprava DS, Konečný", žadatel EG.D, a.s.

Příloha 1

záznam 16783

zveřejněno: 7. 5. 2024, 12:50 h, dokumenty úřadu | SEKR
datum sejmutí: 25. 5. 2024

Výběrové řízení

Sociální pracovník/pracovnice na odboru sociálních věcí (OSPOD) MěÚ Blansko

Příloha 1

záznam 16782

zveřejněno: 7. 5. 2024, 10:21 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 23. 5. 2024

Veřejná vyhláška

„Oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení, pozemek p.č. 1702/17 v k.ú. Černá Hora“

Příloha 1

záznam 16781

zveřejněno: 7. 5. 2024, 09:11 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 23. 5. 2024

Veřejná vyhláška

„Opravné rozhodnutí, opatrovník právních nástupců zemřelé Ludmily Beranové ve vyvlastňovacím řízení v k.ú. Černá Hora“

Příloha 1

záznam 16780

zveřejněno: 6. 5. 2024, 12:59 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 22. 5. 2024

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37715 v obci Malá Lhota“

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5

záznam 16778

zveřejněno: 3. 5. 2024, 10:44 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 20. 5. 2024

Veřejná vyhláška

Územního rozhodnutí na soubor staveb "Rezidence Písky, Blansko", žadatel Trikaya Project Management a.s. a HOPA Group s.r.o.

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16777

zveřejněno: 3. 5. 2024, 10:30 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 20. 5. 2024

Veřejná vyhláška

Zřízení plynové kotelny v bytovém domě, žadatel Společenství vlastníků domu Bezručova 7, Blansko, kterého zastupuje CERGO ENERGY s.r.o..

Příloha 1

záznam 16776

zveřejněno: 3. 5. 2024, 10:28 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 20. 5. 2024

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při provádění opravy RD Havlíčkova 31, Blansko“

Příloha 1

záznam 16761

zveřejněno: 29. 4. 2024, 08:48 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 21. 5. 2024

Oznámení

Záměr
- pronajmout garážový box č. 10, ul. Mlýnská

Příloha 1

záznam 16760

zveřejněno: 26. 4. 2024, 12:29 h, dokumenty úřadu | SEKR
datum sejmutí: 3. 6. 2024

Výběrové řízení

Jednatel společnosti Technické služby Blansko, s. r. o.

Příloha 1

záznam 16737

zveřejněno: 19. 4. 2024, 10:53 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 20. 5. 2024

Veřejná vyhláška

„Stanovení MÚP v ulici Dvorská v Blansku“

Příloha 1

záznam 16719

zveřejněno: 12. 4. 2024, 11:48 h, dokumenty úřadu | ŠKOL
datum sejmutí: 15. 7. 2024

Dotační program

Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2024

Příloha 1

záznam 16605

zveřejněno: 4. 3. 2024, 10:29 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 29. 5. 2024

Veřejná vyhláška

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY K OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY V OBCI DLOUHÁ LHOTA - PRODLOUŽENÍ

Příloha 1

záznam 16567

zveřejněno: 19. 2. 2024, 13:47 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 3. 2025

Oznámení

o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2024

Příloha 1

záznam 16470

zveřejněno: 2. 1. 2024, 13:16 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 15. 1. 2026

Návrh střednědobého výhledu Rozpočtu města Blansko na období let 2025 - 2027

Příloha 1

záznam 16469

zveřejněno: 2. 1. 2024, 13:09 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2025

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2024

Příloha 1

záznam 16082

zveřejněno: 27. 6. 2023, 09:21 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 7. 2024

Oznámení

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2022

Příloha 1

záznam 10089

zveřejněno: 16. 5. 2017, 13:16 h, dokumenty úřadu | PRAV
datum sejmutí: 4. 7. 2028

Informace

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Příloha 1

            aktualizováno: 17. 5. 2024, 07:08 h