Úřední deska:
  dokumenty úřadu

záznam 14623

zveřejněno: 27.09.2021, 14:28:02 h / OHS
datum sejmutí: 13.10.2021

Ztráty a nálezy [275 kB]

záznam 14622

zveřejněno: 27.09.2021, 13:37:31 h /
datum sejmutí: 13.10.2021

Veřejná vyhláška [349 kB]

Stanovení PÚP v Olomučanech po dobu dokončovacích prací po realizaci stokové sítě

záznam 14621

zveřejněno: 24.09.2021, 12:10:25 h /
datum sejmutí: 11.10.2021

Veřejná vyhláška [251 kB]

Změna územního rozhodnutí "Žďár, rekonstrukce VO", žadatel obec Žďár

záznam 14620

zveřejněno: 24.09.2021, 09:51:13 h / SRM
datum sejmutí: 11.10.2021

Oznámení [124 kB]

Záměr
- směnit část pozemku parc. č. 105 v k.ú. Olešná u Blanska

záznam 14619

zveřejněno: 24.09.2021, 09:48:16 h / SRM
datum sejmutí: 11.10.2021

Oznámení [138 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku parc. č. 639/23 v k.ú. Blansko

záznam 14618

zveřejněno: 24.09.2021, 09:46:29 h / SRM
datum sejmutí: 11.10.2021

Oznámení [154 kB]

Záměr
- prodat pozemek parc. č. 1199/27 v k.ú. Blansko

záznam 14617

zveřejněno: 24.09.2021, 09:19:38 h / SRM
datum sejmutí: 11.10.2021

Oznámení [73 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku parc. č. 1441 v k.ú. Blansko

záznam 14616

zveřejněno: 24.09.2021, 09:17:39 h / SRM
datum sejmutí: 11.10.2021

Oznámení [105 kB]

Záměr
- prodej pozemku parc. č. st. 419 a 3858 v k.ú. Ráječko

záznam 14615

zveřejněno: 24.09.2021, 09:15:24 h / SRM
datum sejmutí: 11.10.2021

Oznámení [107 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 v k.ú. Blansko

záznam 14614

zveřejněno: 24.09.2021, 09:13:39 h / SRM
datum sejmutí: 11.10.2021

Oznámení [57 kB]

Záměr
- prodej pozemku parc. č. 243 v k.ú. Lažánky u Blanska

záznam 14613

zveřejněno: 23.09.2021, 12:06:41 h / SRM
datum sejmutí: 11.10.2021

Oznámení [38 kB]

Záměr odprodat pozemek parc. č. st. 4720 v k.ú. Blansko

záznam 14612

zveřejněno: 23.09.2021, 11:57:59 h /
datum sejmutí: 11.10.2021

Veřejná vyhláška [427 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37440 v k.ú. Veselice na Moravě

záznam 14611

zveřejněno: 23.09.2021, 11:55:17 h /
datum sejmutí: 11.10.2021

Veřejná vyhláška [265 kB]

Rozhodnutí prodloužení platnosti územního rozhodnutí "Petrovice projekt rekonstrukce VO", žadatel obec Petrovice, kterou zastupuje ADITIS s.r.o.

záznam 14610

zveřejněno: 23.09.2021, 07:10:26 h / SRM
datum sejmutí: 12.10.2021

Oznámení [230 kB]

Záměr
- zřídit právo stavby, k.ú. Blansko

záznam 14608

zveřejněno: 22.09.2021, 13:06:27 h /
datum sejmutí: 01.10.2021

Veřejná vyhláška [158 kB]

„Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy na novostavbu
rodinného domu včetně skladu, zpevněných ploch, oplocení, retenční nádrže,
rozvodů dešt‘ové a splaškové kanalizace, el. energie NN, vody a plynu v Lipovci,
žadatel Ing Miloš Lužný, zastupuje Ing Miloš Lužný“

záznam 14607

zveřejněno: 22.09.2021, 13:03:28 h /
datum sejmutí: 25.10.2021

Veřejná vyhláška [338 kB]

Návrh stanovení MÚP v Blansku - po dokončení OK Poříčí x Mlýnská

záznam 14606

zveřejněno: 22.09.2021, 13:01:50 h /
datum sejmutí: 08.10.2021

Veřejná vyhláška [401 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37917

záznam 14605

zveřejněno: 21.09.2021, 13:04:45 h / ŽP
datum sejmutí: 07.10.2021

Veřejná vyhláška [345 kB]

Společné rozhodnutí - veřejná vyhláška - "Komunikace Horní Palava, Blansko" SO 301 Oprava vodovodu, SO 302 Oprava jednotné kanalizace"

záznam 14603

zveřejněno: 21.09.2021, 13:00:54 h /
datum sejmutí: 07.10.2021

Veřejná vyhláška [240 kB]

"Komunikace Horní Palava" - zahájení společného povolení, žadatel město Blansko

záznam 14602

zveřejněno: 21.09.2021, 12:59:26 h /
datum sejmutí: 07.10.2021

Veřejná vyhláška [349 kB]

Stanovení PÚP při provádění stavby Klepačov - oprava komunikace ke hřbitovu"

záznam 14601

zveřejněno: 21.09.2021, 12:57:31 h /
datum sejmutí: 07.10.2021

Veřejná vyhláška [402 kB]

Stanovení PÚP v Adamově při provádění stavby "Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov"

záznam 14596

zveřejněno: 17.09.2021, 13:16:47 h / ŽP
datum sejmutí: 04.10.2021

Veřejná vyhláška [279 kB]

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - "VODOVOD Vavřinec, Veselice, Suchdol"

záznam 14595

zveřejněno: 17.09.2021, 13:15:49 h /
datum sejmutí: 04.10.2021

Veřejná vyhláška [183 kB]

Stanovení PÚP v Blansku - zřízení volebního stanoviště

záznam 14594

zveřejněno: 17.09.2021, 13:14:28 h /
datum sejmutí: 04.10.2021

Veřejná vyhláška [395 kB]

Stanovení PÚP na pozemních komunikacích v obci Vilémovice

záznam 14593

zveřejněno: 17.09.2021, 12:41:06 h /
datum sejmutí: 04.10.2021

Veřejná vyhláška [413 kB]

Stanovení PÚP na silnici III/37717 v obci Újezd u Černé Hory

záznam 14592

zveřejněno: 17.09.2021, 12:39:20 h /
datum sejmutí: 04.10.2021

Veřejná vyhláška [91 kB]

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Kotvrdovice a Vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území

záznam 14591

zveřejněno: 17.09.2021, 12:35:18 h /
datum sejmutí: 04.10.2021

Veřejná vyhláška [413 kB]

Stanovení PÚP v k.ú. Lažánky u Blanska při provádění stavby PITNÁ VODA JEDOVNICKO - OLOMUČANY

záznam 14589

zveřejněno: 17.09.2021, 09:31:13 h / SEKR
datum sejmutí: 26.10.2021

Výběrové řízení [202 kB]

Referent/ka - technik

záznam 14588

zveřejněno: 16.09.2021, 13:18:17 h /
datum sejmutí: 04.10.2021

Veřejná vyhláška [588 kB]

Stavební úpravy stávajících veřejných pozemních komunikací, včetně nového autobusového zálivu a parkovacích stání "Předprostor ZŠ Lipůvka", žadatel obec Lipůvka

záznam 14586

zveřejněno: 15.09.2021, 13:33:21 h / SEKR
datum sejmutí: 05.10.2021

Výběrové řízení [93 kB]

Vedoucí oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství

záznam 14585

zveřejněno: 15.09.2021, 13:12:30 h /
datum sejmutí: 01.10.2021

Veřejná vyhláška [338 kB]

Stanovení MÚP u BD Nad Čertovkou v Blansku

záznam 14584

zveřejněno: 14.09.2021, 13:25:35 h /
datum sejmutí: 30.09.2021

Veřejná vyhláška [278 kB]

Stanovení MÚP v ulici Dvorská v Blansku

záznam 14583

zveřejněno: 14.09.2021, 13:23:04 h /
datum sejmutí: 30.09.2021

Veřejná vyhláška [342 kB]

Stanovení MÚP v ulici Nádražní v Adamově

záznam 14582

zveřejněno: 14.09.2021, 13:17:41 h /
datum sejmutí: 30.09.2021

Veřejná vyhláška [350 kB]

Stanovení MÚP na místní komunikaci v obci Svinošice

záznam 14578

zveřejněno: 13.09.2021, 13:58:23 h /
datum sejmutí: 29.09.2021

Veřejná vyhláška [190 kB]

Společná zařízení v k.ú. Jestřebí a Spešov: SO 104 - polní cesta DC6, SO 804 - protierozní mez PMI, žadatel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko

záznam 14574

zveřejněno: 10.09.2021, 12:35:36 h /
datum sejmutí: 27.09.2021

Veřejná vyhláška [225 kB]

Společná zařízení v k.ú. Jestřebí a Spešov - SO 106 - polní cesta C6b, SO 107 - polní cesta C9, SO 304 - vodohospodářská opatření pro cestu C6b, SO 305 - vodohospodářské opatření pro cestu C9, žadatel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Poříčí 1569118, 67801 Blansko

záznam 14573

zveřejněno: 10.09.2021, 12:31:52 h /
datum sejmutí: 27.09.2021

Veřejná vyhláška [392 kB]

Stanovení MÚP v obci Vavřinec, u víceúčelové budovy v části Suchdol

záznam 14570

zveřejněno: 09.09.2021, 12:12:28 h /
datum sejmutí: 27.09.2021

Veřejná vyhláška [270 kB]

Stanovení PÚP v Blansku při umístění kontejneru v ul. B. Němcové

záznam 14569

zveřejněno: 09.09.2021, 12:11:07 h / SRM
datum sejmutí: 27.09.2021

Oznámení [40 kB]

Záměr
- pronajmout nebytové prostory, ul. K.J.Mašky 2

záznam 14568

zveřejněno: 09.09.2021, 12:09:40 h / SRM
datum sejmutí: 27.09.2021

Oznámení [39 kB]

Záměr
- změna nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjče

záznam 14567

zveřejněno: 09.09.2021, 12:08:17 h / SRM
datum sejmutí: 27.09.2021

Oznámení [43 kB]

Záměr
- pronajmout nebytové prostory, ul. Sadová 2

záznam 14565

zveřejněno: 09.09.2021, 09:35:02 h / SRM
datum sejmutí: 27.09.2021

Oznámení [41 kB]

Záměr
- změnit smlouvu o výpůjčce č. 2018/000308/INV/BF

záznam 14564

zveřejněno: 09.09.2021, 09:33:45 h / SRM
datum sejmutí: 27.09.2021

Oznámení [121 kB]

Záměr
- dát do výpůjčky část pozemku parc.č. 207/13, k.ú. Blansko

záznam 14563

zveřejněno: 09.09.2021, 09:32:11 h / SRM
datum sejmutí: 27.09.2021

Oznámení [63 kB]

Záměr
- pronajmout pozemek parc.č.st. 4884, k.ú. Blansko

záznam 14562

zveřejněno: 09.09.2021, 09:29:37 h / SRM
datum sejmutí: 27.09.2021

Oznámení [57 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku parc.č. 776, k.ú. Blansko

záznam 14561

zveřejněno: 09.09.2021, 09:27:38 h / SRM
datum sejmutí: 27.09.2021

Oznámení [78 kB]

Záměr
- pronajmout pozemek parc.č.st. 3578, k.ú. Blansko

záznam 14559

zveřejněno: 08.09.2021, 14:24:25 h / MP
datum sejmutí: 27.09.2021

Výběrové řízení [77 kB]

Strážník Městské policie Blansko

záznam 14555

zveřejněno: 07.09.2021, 13:02:33 h /
datum sejmutí: 08.10.2021

Veřejná vyhláška [261 kB]

Návrh stanovení MÚP na Havlíčkově náměstí v městysi Jedovnice

záznam 14552

zveřejněno: 07.09.2021, 09:20:08 h / SRM
datum sejmutí: 29.09.2021

Oznámení [39 kB]

Záměr pronajmout
- garážové stání, ul. Okružní 1b

záznam 14539

zveřejněno: 01.09.2021, 15:46:00 h / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2021

Veřejná vyhláška [230 kB]

Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota - prodloužení

záznam 14532

zveřejněno: 26.08.2021, 12:10:31 h /
datum sejmutí: 27.09.2021

Veřejná vyhláška [382 kB]

Návrh stanovení MÚP v obci Lipůvka - na novém parkovišti u BD č.p. 53

záznam 14531

zveřejněno: 26.08.2021, 12:08:45 h /
datum sejmutí: 27.09.2021

Veřejná vyhláška [307 kB]

Návrh stanovení MÚP v nové lokalitě pro výstavy RD v obci Lipovec (úprava)

záznam 14525

zveřejněno: 24.08.2021, 12:31:32 h / SOC
datum sejmutí: 27.09.2021

Výběrové řízení [206 kB]

Vedoucí odboru sociálních věcí

záznam 14400

zveřejněno: 29.06.2021, 07:00:41 h / FIN
datum sejmutí: 01.07.2022

Oznámení [178 kB]

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2020

záznam 14018

zveřejněno: 17.02.2021, 09:54:40 h / FIN
datum sejmutí: 01.03.2022

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2021 [69 kB]

záznam 13878

zveřejněno: 14.12.2020, 13:41:44 h / FIN
datum sejmutí: 03.01.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2021 [175 kB]

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h / PRAV
datum sejmutí: 11.05.2022

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h