Úřední deska:
  dokumenty úřadu

záznam 16418

zveřejněno: 1. 12. 2023, 11:11 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 18. 12. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP při uzavírce MK v obci Svinošice“

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

záznam 16417

zveřejněno: 1. 12. 2023, 09:18 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP v ulici Sladkovského v Blansku

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16416

zveřejněno: 30. 11. 2023, 12:47 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 11. 12. 2023

Upozornění na uložení písemnosti

Pan Berec Jiří

Příloha 1

záznam 16415

zveřejněno: 30. 11. 2023, 12:43 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 11. 12. 2023

Veřejná vyhláška

Třípodlažní vestavek ve výrobní hale v budově č.p. 2534 v Blansku, Poříčí 24, žadatel PYROTEK CZ, s.r.o.

Příloha 1

záznam 16414

zveřejněno: 29. 11. 2023, 16:19 h, dokumenty úřadu | OHS
datum sejmutí: 15. 12. 2023

Ztráty a nálezy

Příloha 1

záznam 16413

zveřejněno: 29. 11. 2023, 13:03 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 2. 1. 2024

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ LET 2025 – 2027

Příloha 1

záznam 16412

zveřejněno: 29. 11. 2023, 13:02 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 2. 1. 2024

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BLANSKO NA ROK 2024

Příloha 1

záznam 16411

zveřejněno: 28. 11. 2023, 10:22 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 14. 12. 2023

Veřejná vyhláška

Kabelové vedení NN v Lipůvce s názvem stavby "Lipůvka, úprava DS, 7RD INTEN GROUP - 10300749", žadatel EG.D, a.s.

Příloha 1

záznam 16408

zveřejněno: 24. 11. 2023, 11:05 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 11. 12. 2023

Veřejná vyhláška

Stanovení PÚP při uzavírce místní komunikace v Blansku, v části Dolní Lhota

Příloha 1

záznam 16406

zveřejněno: 24. 11. 2023, 10:49 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 12. 2023

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení MÚP v ul. Hybešova v Rájci-Jestřebí

Příloha 1

záznam 16405

zveřejněno: 24. 11. 2023, 09:43 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 12. 2023

Veřejná vyhláška

Návrh stanovení nové MÚP v Blansku, v části Klepačov

Příloha 1

záznam 16404

zveřejněno: 23. 11. 2023, 12:53 h, dokumenty úřadu | ŽP
datum sejmutí: 11. 12. 2023

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení řízení prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení termínu dokončení stavby - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - “Blansko – Klepačov, lokalita „Na Příhoně“, inženýrské sítě pro RD, SO 02 Splašková kanalizace, SO 02 Splašková kanalizace tlaková, SO 03 Vodovodní řad”.

Příloha 1

záznam 16403

zveřejněno: 23. 11. 2023, 10:35 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 12. 2023

Veřejná vyhláška

FVE na střeše výrobní haly II v Blansku

Příloha 1

záznam 16400

zveřejněno: 23. 11. 2023, 10:17 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 12. 2023

Veřejná vyhláška

FVE na střeše výrobní haly I v Blansku

Příloha 1

záznam 16399

zveřejněno: 23. 11. 2023, 10:16 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 11. 12. 2023

Veřejná vyhláška

Rodinný dům s příslušenstvím v Holštejně, žadatelé Zdeňka a Michal Přikrylovi

Příloha 1

záznam 16398

zveřejněno: 22. 11. 2023, 10:39 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 27. 12. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení MÚP na VPÚK při ul. E. Beneše v Blansku“

Příloha 1
Příloha 2

záznam 16394

zveřejněno: 21. 11. 2023, 12:46 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 4. 12. 2023

Veřejná vyhláška

„Návrh stanovení PÚP na komunikacích v Blansku a v jeho místních částech“

Příloha 1

záznam 16390

zveřejněno: 16. 11. 2023, 10:19 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 4. 12. 2023

Veřejná vyhláška

„Stanovení PÚP v obci Šebrov-Kateřina, omezení tonáže mostů na MK“

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

záznam 16389

zveřejněno: 16. 11. 2023, 08:11 h, dokumenty úřadu |
datum sejmutí: 4. 12. 2023

Veřejná vyhláška

„Usnesení o zastavení řízení ve věci stanovení MÚP v obci Petrovice“

Příloha 1

záznam 16385

zveřejněno: 16. 11. 2023, 07:00 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 4. 12. 2023

Oznámení

Záměr
- pronajmout část pozemku, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16387

zveřejněno: 16. 11. 2023, 07:00 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 4. 12. 2023

Oznámení

Záměr
- pronajmout část pozemku, k. ú. Lažánky u Blanska

Příloha 1

záznam 16388

zveřejněno: 16. 11. 2023, 07:00 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 4. 12. 2023

Oznámení

Záměr
- změnit smlouvu o výpůjče, k. ú. Hořice u Blanska


Příloha 1

záznam 16382

zveřejněno: 15. 11. 2023, 13:47 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 5. 12. 2023

Oznámení

Záměr
- pronajmout nebytové prostory na ul. K. J. Mašky

Příloha 1

záznam 16363

zveřejněno: 3. 11. 2023, 11:57 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 6. 2. 2024

Dotační program

Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2024

Příloha 1

záznam 16362

zveřejněno: 3. 11. 2023, 11:56 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 6. 2. 2024

Dotační program

Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2024

Příloha 1

záznam 16320

zveřejněno: 17. 10. 2023, 12:48 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 7. 12. 2023

Oznámení

Záměr
- pronajmout nebytový prostor, ul. K. J. Mašky, Blansko

Příloha 1

záznam 16264

zveřejněno: 21. 9. 2023, 07:00 h, dokumenty úřadu | SRM
datum sejmutí: 6. 12. 2023

Oznámení

Záměr
- prodeje spoluvlastnických podílů pozemků, k. ú. Blansko

Příloha 1

záznam 16082

zveřejněno: 27. 6. 2023, 09:21 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 7. 2024

Oznámení

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2022

Příloha 1

záznam 15753

zveřejněno: 17. 2. 2023, 10:49 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 1. 4. 2024

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2023

Příloha 1

záznam 15619

zveřejněno: 23. 12. 2022, 09:36 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 2. 1. 2024

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2023

Příloha 1

záznam 14636

zveřejněno: 22. 12. 2021, 13:32 h, dokumenty úřadu | FIN
datum sejmutí: 3. 1. 2024

Oznámení

Zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2023 - 2025

Příloha

záznam 10089

zveřejněno: 16. 5. 2017, 13:16 h, dokumenty úřadu | PRAV
datum sejmutí: 4. 7. 2028

Informace

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Příloha 1

            aktualizováno: 1. 12. 2023, 11:11 h