Důležité mezníky blanenské historie

1136 – k tomuto roku se váže první zmínka o Blansku

1140 – vysvěcení kostela sv. Martina v Blansku

1245 – Bruno ze Schauenburku se ujímá stolce olomouckého biskupa, doba kolonizace území

1267 – první písemná zmínka o hradu Blansko (Blansek)

1350 – radní města Brna dávají svým sládkům za vzor blanenské pivo, tvrdíc, že tak vynikající pivo se vaří málokde

1391 – první zmínka o tzv. manském dvoře, základu Nového Blanska

1431 – vyplenění Blanska a okolí husity

1461 – hrad Blansek je uváděn již jen jako zřícenina

1526 – rod Doubravků z Hradiště spojuje obě části Blanska do jednoho správního celku

1580 – Matyáš Žalkovský povýšil Blansko na městečko s právem o pečeti

1604 – dokončena renesanční přestavba blanenské tvrze na zámek

1645 – zpustošení Blanska a nedalekého Nového Hradu švédskými vojsky

1648 – Kašpar Lev z Rožmitálu věnuje Blansku pozemek na výstavbu obecního domu – radnice

1664 – soubor privilegií daných Blansku Kašparem Lvem z Rožmitálu

1694 – Rožmitálové prodávají panství Arnoštu Leopoldovi z Gellhornu

1698 – vznik blanenských železáren

1766 – blanenské panství přechází do rukou rodu Salm-Reifferscheidt

1784 – císař Josef II. uděluje Blansku právo dvou trhů na vlnu

1806 – správu železáren přebírá starohrabě Hugo František ze Salmu

1809 – do Blanska přichází doktor Meineke s manželkou Karolinou

1815Karolina Meineke v Blansku umírá

1821 – příchod Karla z Reichenbachu, velký rozvoj železáren a blanenské umělecké litiny

1832 – Eduard Bartelmus objevuje v Blansku postup výroby zdravotně nezávadného smaltu

1833 – Reichenbach objevuje v Blansku parafín

1833 – popsán dopad „Blanenského meteoritu“

1848 – konec poddanství, vznik obecní samosprávy (1. starosta Antonín Matuška)

1849 – zahájení provozu na železniční trati Brno – Česká Třebová

1856 – Jindřich Wankel zahajuje své archeologické výzkumy v okolí Blanska

1862 – založení spolku Rastislav v Blansku

1866 – válka s Pruskem dopadá i na Blansko a okolí, epidemie cholery

1883 – do Blanska přijíždí císař František Josef I. a španělský král Alfons XII., aby se v okolí zúčastnili císařských manévrů

1896 – Salmové prodávají železárny a strojírny akciové společnosti Breitfeld-Daněk.

1905 – císař František Josef I. povyšuje Blansko na město

1914 – zpřístupnění suché části Punkevních jeskyní mezi Pustým žlebem a Macochou

1914 – 1. sv. válka, z Blanska v boji nebo v souvislosti s ní zemřelo 78 mužů

1915 – příchod italských válečných uprchlíků do Blanska

1918 – vznik ČSR, postupný poválečný růst města (nové školy apod.)

1921 – vzniklo kino – Bio invalidů

1936 – převoz dřevěného kostelíku z Podkarpatské Rusi do Blanska

1939 – německá okupace, faktický zánik obecních samospráv

1945 – bombardování v závěru 2. světové války, cesta Edvarda Beneše z Blanska do Prahy

1949 – Blansko se stává okresním městem, počátek prudkého stavebního a průmyslového rozvoje města

1949 – založení gymnázia položilo základy rozvoje středního školství na Blanensku

1960 – po správní reformě se Blansko stává centrem „velkého“ okresu

1964 – navázání partnerství s městem Scandiano (Itálie)

1985 – Blansko překračuje hranici 20 tisíc obyvatel

1985 – vznik Nemocnice Blansko

1990 – po sametové revoluci dochází k obnovení územní samosprávy města

1992 – navázání partnerství s městem Mürzzuschlag (Rakousko)

2000 – navázání partnerství s městem Legnica (Polsko) u příležitosti oslav 95. výročí povýšení Blanska na město

2003 – Blansko se stává obcí s rozšířenou působností, první návštěva prezidenta Václava Klause

2005 – navázání partnerství s městem Komárno (Slovensko), druhá návštěva prezidenta Václava Klause

2014 – návštěva prezidenta Miloše Zemana

            aktualizováno: 16. 3. 2020, 09:53 h