Historické letecké fotky Blanska

Mapové podklady stavebního úřadu byly nedávno rozšířeny o další vrstvy. Tentokrát poměrně atraktivní vojenské letecké mapy z let 1947–2006. Podívejte se, jak vypadalo Blansko z ptačí perspektivy před mnoha lety.

S nápadem na nákup těchto mapových podkladů přišel tajemník Josef Kupčík. Po návštěvě Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce s pracovníky stavebního úřadu byly nakoupeny snímky, které dříve sloužily jen k vojenským účelům, ale již jsou uvolněny pro veřejné použití.

Mapa

Historické letecké snímky Blanska (vyžaduje Adobe Flash)

Do rukou se pracovníkům dostaly jen fotografie, které prošly přes velice kvalitní skener. S různými měřítky, v různé době a nebyly osazeny do souřadnic. Úpravy jako změna měřítka, srovnání podkladů a jejich zasazení do souřadnic se dělaly až na městském úřadu. Jednotlivé snímky odpovídají svojí kvalitou době vzniku, použitému vybavení i výšce, z jaké byly foceny.

„Snažili jsme se udělat takový průřez po 10 letech. První mapa je z roku 1947, další pak 1958, 1968 a 1977. Pak následuje větší mezera a roky 1991 a 2006,“ vyjmenovává dostupné letecké snímky Adam Iránek z oddělení územního plánování. Právě na něm bylo, aby fotografie zpracoval, zasadil do souřadnic a přidal na stávající mapový server.

Návštěvník si nyní může přiblížit známé místo, které jej zajímá a pak jen přepínat roky (vrstvy). Hned uvidí, jak se v posledních desítkách let změnilo. Je zde názorně vidět rozvoj města, kterými směry a jak rychle se Blansko měnilo. Nejvýraznější vývoj je nejspíše v oblasti sídliště Sever, kde probíhala masová výstavba a vzniklo velice rychle. Je zde také dobře vidět, že v roce 1947 je Blansko na levém břehu Svitavy poměrně málo rozvinuté a jak se s přibývajícími roky postupně rozšiřuje.

„Naše původní představa byla taková, že bychom pokryli celý rozsah obce s rozšířenou působností, ale je zde hned několik úskalí. Např. pro větší rozšíření map bychom potřebovali vylepšit naše programové vybavení. Navíc v některých letech se moc nefotilo a máme štěstí, že je vůbec tolik snímků Blanska,“ přiznává vedoucí stavebního odboru Petr Rizner.

            aktualizováno: 30. 4. 2021, 11:57 h