Znak města Blanska

Kdy získalo Blansko znak není přesně známo. Nejstarší podoba znaku je doložena pečetěmi od 80. let 16. století. Podoba znaku v barvách není doložena. Znak Blanska tvořila původně bílá okrouhlá věž bez oken se dvěma věžičkami, údajně na červeném štítě.

V roce 1899 si dali Blanenští namalovat znak v poněkud jiné podobě: modrý štít, na jehož podkladě stojí na hnědozeleném kopci okrouhlá věž hnědé barvy z kvádrů. Do výše se zužuje a vrcholí cimbuřím o pěti stínkách a z kvádrů zděnou kupolí. V přízemí věže je branka, v poschodí dvě obdélná okna vedle sebe. Tento typ znaku byl schválen i statutem města Blanska z roku 1969.

Znak města Blanska z roku 1899

Přesto vznikl v 70. letech tzv. socialistický typ znaku v této podobě: modrý štít, na něm černé ozubené kolo bez loukotí, se šestnácti zuby. V něm stojí bílá, z kvádrů zbudovaná věž. Má kupolovitou střechu se dvěma špicemi, s makovicemi po stranách. Nad věží je červená, zlatě lemovaná pěticípá hvězda.

Znak města Blanska – 70. léta

K poslední proměně znaku došlo v roce 1990. Podle výtvarného návrhu Ing. arch. Josefa Švába byly ze znaku odstraněny tzv. socialistické atributy a k 17.5. 1990 byl schválen městským zastupitelstvem nový znak. Na modrém štítu volně stojí stříbrná, z kvádrů budovaná pevnostní věž s kupolovitou střechou se dvěma špicemi po stranách. Na vrcholu střechy a na špicích jsou zlaté makovice.

Znak města Blanska – aktuální podoba

            aktualizováno: 31. 1. 2020, 09:49 h