Prapor města Blanska

Návrh na vytvoření městského praporu inicioval na zasedání městské rady a následně na zasedání městského zastupitelstva Ing. Petr Kavan v roce 1996.

Zpracováním návrhu podoby praporu byl pověřen zkušený heraldik JUDr. Jiří Bílý z Brna. Z několika variant přijalo městské zastupitelstvo dne 30.9. 1996 definitivní verzi. Následovalo projednání v heraldické komisi Moravského zemského archivu v Brně, odkud putoval návrh do podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tento podvýbor se zabýval v červnu 1997 blanenskou žádostí o přiznání praporu a doporučil, aby prapor jako symbol města byl v navrhované podobě udělen.

prapor města Blanska

List praporu tvoří tři svislé pruhy: bílý, modrý a bílý v poměru 2:5:2. V prostředním modrém pruhu je bílá, od základů se zužující kvádrovaná věž s kupolovitou střechou s jedním kuželem se zlatou makovicí na vrcholu a dvěma po stranách. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Symbolika praporu uvádí: Modrý pruh s věží je odvozen z městského znaku. Dva bílé pruhy opakují jednu z barev města a symbolizují dvě řeky, které mají důležitost pro vznik a rozvoj blanenské lokality – Svitavu a Punkvu.

Prapor byl schválen rozhodnutím č. 41 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17. října 1997. Slavnostní předání se uskutečnilo dne 9. března 1998 v Praze. Zástupci města Blansko, starosta Ing. Libor Pavlů a zástupce starosty pan Stanislav Navrkal zde převzali z rukou předsedy poslanecké sněmovny Miloše Zemana dokumenty o udělení praporu.

Výroba praporu byla zadána specializované firmě VELEBNÝ a fam. V Ústí nad Orlicí. Slavnostní verze je zhotovena z modrého a bílého sametu vyšívaného zlatou a stříbrnou nití. Okraje jsou zdobeny zlatými třásněmi, na vrcholu žerdě je umístěna moravská orlice.

Blanenské veřejnosti byl prapor poprvé představen na Slavnostním večeru, konaném v Galerii města Blanska dne 1. dubna roku 1998.

Prapor byl slavnostně posvěcen dne 20. září 1998 v chrámu svatého Martina v Blansku.

            aktualizováno: 5. 3. 2020, 13:05 h