Kde se hlavně bude pracovat

8. října 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 3207×

S místostarostou Ing. Jindřichem Králem o postupu příprav projektu, který zaručí, že „nic nepůjde do řeky“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projekt „Ochrana vod povodí Dyje“ jsme zmínili již mnohokrát. Obírali jsme se jeho smyslem, řekli jsme si, že byl schválen v Bruselu, seznámili jsme se i s celkovými náklady. Víme také, že jeho součástí je podprojekt „Aglomerace Blansko — Ráječko — Boskovice“, který nás zajímá především. Dnes se s místostarostou města Blanska Ing. Jindřichem Králem podíváme na to, jak se práce dotknou přímo obyvatel města. Postupně se pak zaměříme také na přilehlé obce, které k podprojektu rovněž patří.

Úvodem však alespoň stručně, jak přípravy postupují?

„V současné době se dokončuje technická část tendrové dokumentace, je třeba ji opravdu jen zkompletovat, a pracuje se na obchodní části tendrové dokumentace, která bude předkládána mj. Evropské komisi ke schválení a následně bude dána k dispozici pro výběrové řízení na dodavatele stavby.“

Uvažovaná rekonstrukce kanalizační sítě v Blansku se dotýká i občanů nejen tím, že budou snad omezeni při vlastní výstavbě, ale i jejich nemovitostí, tedy pozemků. Byla jednání složitá?

„Jednali jsme celkem, nejen v Blansku, zhruba se 170 vlastníky. Blanenští byli vesměs vstřícní a nedělali žádné problémy, získali jsme jejich vyjádření nutné k vydání vodoprávního povolení. Nepodařilo se však získat souhlasné stanovisko Kameny. V jejím areálu měla být rekonstruována stoka, která zajišťuje odkanalizování rodinných domků na Divišově ulici. Souhlas s rekonstrukcí jsme ale od Kameny nezískali, důvody neznám. Je to škoda, protože každá stoka, která je z evropských peněz rekonstruována, je dobrá. Nepodařilo se získat ani souhlas vlastnice pozemku, na jehož části je veřejná komunikace, v ulici Nad Žlíbkem. Vlastnice, která je z Prahy, chtěla situaci řešit nájemním vztahem s Městem, případně prodejem pozemku Městu. Nechtěla přistoupit na smluvní vztahy navrhované Svazkem vodovodů a kanalizací, který je investorem, což je souhlas s umístěním kanalizace a věcným břemenem. Tak tedy úsek asi 40 m včetně odlehčovací komory není součástí realizačního projektu a na tuto starou část bude navazovat kanalizace rekonstruovaná.“

Kde všude bude rozsáhlá rekonstrukce kanalizační sítě v městě Blansku?

„Bylo navrženo několik hlavních kanalizačních sběračů, stok, a do projektu byla zahrnuta výstavba, případně rekonstrukce odlehčovacích komor na hlavním kanalizačním tahu, který jde přes ulici Poříčí, ulicí Svitavskou až k čerpací stanici u Paulinky, u lomu, která zajišťuje výtlak, a jeho řešení bude velmi náročné, na čistírnu odpadních vod u lomu.“

Které jsou další kanalizační sběrače, stoky?

„Jedna z největších je stoka AG. Její rekonstrukce bude zahájena zhruba na úrovni spodní části náměstí Míru, povede celou ulicí 9. května až k ulici Nad Žlíbkem. Celková délka je 820 m. Další významná je stoka AE, jejíž největší část jde po Mahenově ulici a pokračuje směrem k Žižkově ulici. Zaústěna je na Svitavské. Má zhruba 470 metrů. Velmi důležitou je 550 m dlouhá stoka AF, která začíná zhruba za závorami zastávky ČD Blansko-město a pokračuje podél trati průmyslovými areály až k silům ZZN na Starém Blansku. Na Starém Blansku bude ještě rekonstruována část kanalizace v délce 58 metrů za kostelem. Hodně významná bude rekonstrukce stoky AI, tedy v ulici Smetanové až po ulici Seifertovu v délce asi 300 m. Součásti projektu jsou i dvě odlehčovací komory v okružní křižovatce, ale vzhledem k tomu, že se křižovatka již staví, museli jsme práce, které měly být původně zajišťovány projektem ‚Ochrany vod povodí Dyje‘, zařadit do projektu okružní křižovatky. Tento nutný zásah do projektu je také jeden z momentů, který práce na okružní křižovatce trošku přibrzdil.“

Tím výčet končí?

„Hodně důležitá bude i rekonstrukce kanalizace v Rožmitálově ulici. Tam je kanalizace kameninová, nezaklenutá, asi z roku 1913. Podle mne jedna z prvních kanalizací v Blansku. Je to stoka označená AJ v kompletní délce Rožmitálovy ulice. Předpokládáme, že současně s rekonstrukcí kanalizace bychom udělali i rekonstrukci ulice. Připravujeme výběrové řízení pro architekty, aby naznačili, jak si představují, že by Rožmitálova mohla vypadat. Dále je ještě stoka AL, tedy ulice K. J. Mašky v délce 158 m, s vyústěním do kanalizace na Poříčí.“

Je znám termín, kdy práce začnou?

„Pravděpodobně práce začnou nejdříve na čistírně odpadních vod, předpokládám, že asi ve třetím kvartálu příštího roku. Pokračovat budou i v roce 2006.“

Samozřejmě přinesou různá omezení, opatření, která jsou však víc než nutná, aby z Blanska a jeho okolí opravdu „nic nešlo do řeky“.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter