Setkání s občany: Město v převaze

26. března 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4243×

Setkání občanů města se zástupci městského úřadu skončilo, co se účasti týká, jednoznačně ve prospěch Města. Občanů, kteří na setkání přišli, bylo maximálně dvacet. Zbývající osazenstvo tvořili vedoucí jednotlivých odborů, připravení odpovídat na jejich dotazy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ani letošní setkání s občany tak nevybočilo z průměru a potvrdilo se to, že lidé buď nemají o dění ve městě zájem, nebo rezignují na snahu klást dotazy, protože se „stejně nic nezmění“. Další možností je to, že informací mají dost.

Město vydává Zpravodaj Plus, Zpravodaj města Blanska, informuje prostřednictvím vysílání v kabelové televizi, natáčejí se Videožurnály a v neposlední řadě jsou tu internetové stránky, kde jsou hlavní informace zveřejněny, a pokud někdo nenajde, co hledal, může vznést dotaz v diskuzním fóru, kde mu pověřený pracovník, pod kterého dotazovaný problém spadá, poměrně rychle odpoví.

Nejzajímavější částí těchto schůzek s občany byla, stejně jako v loňském roce, výstava architektonických návrhů na řešení některých investičních akcí, které se dotknou všech, protože změní vzhled města. Letos byly představeny návrhy na řešení bowlingového centra u Sýpky, rekonstrukci Rožmitálovy ulice a návrh zástavby dolního konce Wanklova náměstí (viz fotografie níže).

setkání vedení s občany města setkání vedení s občany města

Co se týkalo samotného průběhu setkání, na začátku přednesla starostka PhDr. Jaroslava Králová zprávu, která zhrnula aktivity Města v roce 2003. Věnovala se podrobně jednotlivým odborům a jejich činnosti. Poté následovaly odpovědi na dotazy občanů.

Dotazů nebylo mnoho, některé z nich si vzali představitelé jako podněty k řešení. Např. rekonstrukce hřiště na ul. Vodní nebo nedostatečný úklid kolem staré pošty.
Následuje výběr nejzajímavějších dotazů.

Budou nějaké úpravy Rekreační oblasti Palava — hlavně co se týká vyčištění nádrže?

Král (místostarosta): Odstranění bahna z nádrže neplánujeme. Před dvěma roky nám odborníky bylo řečeno, že zdrojem nekvalitní vody není bahno, ale splachy, které ústí do potoka, jenž vtéká do Palavy.
Králová (starostka): Pro zajímavost uvádím, že v minulém roce byla překvapivě voda v Palavě, narozdíl od jiných přírodních nádrží a přehrad, z hygienického hlediska v pořádku celou sezonu.

Co bude se zarostlým pozemkem vedle úřadu práce?

Král: V současné době se projednává možnost investice do tohoto pozemku, aby se současný stav zlepšil.

Není škoda, že je centrum města zaplaveno obchody veitnamských obchodníků. Nejsou ceny pronájmů nadsazené?

Polák (místostarosta): S podobným stavem se potýkají města v celé ČR. Vietnamští podnikatelé mají možnost nabídnout více za pronájmy, a tak získají atraktivní prostory. Na minulém zastupitelstvu byla odsouhlasena směna ZUŠ (hasičky), která byla v majetku města, s areálem na Kollárově ulici. ZUŠ, potažmo JM kraj, plánuje upravit tuto budovu a není zde počítáno s dalším fungováním vietnamských obchodníků. Minimálně odtud, ze středu města, tyto stánky tedy zmizí.
Králová: Většina obchodů je pronajatých u soukromníků a ne u Města. Kdokoliv z vlastníků si samozřejmě vybere toho, kdo nabídne nejvíc. Město může zvažovat, že nevybere nejvýhodnější nabídku, co se nájmu týče, ale může přihlédnout k sortimentu, třeba vybrat takový, který v dané lokalitě chybí.

Uvažuje Město o vybudování nějaké cyklostezky?

Polák: V minulém roce jsme uvažovali o vybudování Kancnýřky podél řeky Svitavy (spojuje vlakovou zastávku a nádraží). V rámci úpravy koryta řeky Svitavy by to ale bylo neefektivní vynaložení peněz, protože mechanizmy by vše vybudované zničily. Proto se prostředky přesunuly na spojovací cestu spojující Salmův mlýn a cestu ke splavu.

Není cena prodaného Dělnického domu 2.248.000 Kč nízká?

Polák: Cena byla stanovena na základě znaleckého odhadu. Celá budova bude určitě navíc vyžadovat nemalé investice do rekonstrukce.
Králová: Zahrádka není součástí prodeje. Předpokládáme, že po rekonstrukci dostane restaurace zahrádku do nájmu.

Je pravda, že Město pořizuje radar a že bude nová kamera u Kauflandu?

Janíček (ředitel MP): Ano, v letošním roce plánujeme nákup radaru a z příspěvku na prevenci kriminality i další kameru, která by měla být umístěna na více místech. Plánujeme vybudování tří bodů (ulice 9. května, u Kauflandu a na sportovním ostrově), na kterých by se měla kamera postupně střídat. Při umísťování bude přihlédnuto např. k pořádaným akcím, kde by mohly být očekávány výtržnosti ze strany návštěvníků.

návrh bowlingu u Sýpky
Návrh na bowlingové centrum u Sýpky. Jeho součástí by mělo být malé společenské centrum s občerstvením. Hráčům bude k dispozici 8 drah.
návrh rekonstrukce ul. Rožmitálovy návrh rekonstrukce ul. Rožmitálovy
Návrhy na rekonstrukci ulice Rožmitálovy.
zástavba Wanklova náměstí
Návrh budovy, která bude uzavírat dolní konec Wanklova náměstí.
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter