Deratizace města Blanska

23. dubna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4005×

V obdobích duben-květen a září-říjen 2004 bude pracovníky firmy SENTRAC spol. s.r.o. Boskovice prováděna ohnisková deratizace. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nástrahy budou pokládány do kanalizační sítě, ale i na prostranství — zejména do nor, stezek apod. Dále budou deratizována problematická místa u bytových domů v oblasti kanalizačních a teplovodních přípojek a výměníkových stanic. Upozorňujeme občany, aby v průběhu celé akce věnovali zvýšenou pozornost zejména malým dětem, volně pobíhajícím psům a kočkám tak, aby nedošlo k vyhrabávání nástrah a jejich náhodnému požití.

Je třeba zdůraznit, že všechny nastražené objekty budou řádně označeny a nástrahy nebudou nikdy volně loženy na přístupných místech a prostranstvích. Z bezpečnostních důvodů bude pracovní doba deratizérů omezena dobou vyučování na školách.

V případě náhodného požití nástrah jak člověkem, tak i zvířetem, vyhledejte lékařskou nebo veterinární pomoc a podávejte vitamín K1 (přípravek KANAVIT).

V zájmu úspěchu celé akce žádáme občany, aby zejména zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace. Dále žádáme zejména firmy, pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této deratizaci vlastní deratizací svých areálů.

V případě dotazů kontaktujte Město Blansko, telefon 516 426 128 nebo přímo pracovníky firmy Sentrac spol. s r.o. telefon 516 454 504.

Harmonogram provádění prací

1. etapa — jarní: bude probíhat v období duben — květen. Kontrola a doplnění nástrah bude provedena po 10 až 14 dnech od základního položení, v problematických místech 3 — 4× až do umlčení ohnisek.

2. etapa — podzimní: bude probíhat v období září — říjen. Kontrola a doplnění nástrah bude provedena po 10 až 14 dnech od základního položení, v problematických místech 3 — 4×.

Ing Marek Štefan
odbor komunální údržby