Zastavení s Ing. Milanem Kiselou na odboru investičního a územního rozvoje

22. dubna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3795×

Dnes se zastavíme u odboru investičního a územního rozvoje s jeho vedoucím, jímž je Ing. Milan Kisela. Úvodem jen tolik, že odbor je rozdělen na oddělení pozemků (vedoucí Ing. Jaroslava Marvanová) a oddělení investiční (vedoucí Ing. Luděk Odehnal).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Samozřejmě, že s občany je ve styku daleko víc oddělení pozemků, protože tam se řeší mnohem víc majetkoprávních věcí,“ říká vedoucí odboru. „Například se zjistí, že stavba je částečně na pozemku Města nebo někdo chce pronájem pozemku od Města atd. Investiční oddělení se s občany setkává pouze tehdy, pokud se investiční akce Města nějakým způsobem dotýká jejich vlastnických práv nebo zájmů.“

Vychází více výzev k jednání od města nebo od občanů?

Ing. Milan Kisela
Ing. Milan Kisela

„Je to oboustranné, protože ke zjištěním dochází z obou stran. Buďto něco zjistíme my, protože se neustále provádí identifikace v katastru. Přitom zjistíme, že některé stavby stojí na pozemcích někoho jiného, případně někdo užívá části pozemků, které jsou někoho jiného. Tak, jak občané chodí s požadavky, aby se věc dala do pořádku, tak i my vyzýváme občany, aby se věci narovnaly.“

Oddělení pozemků vede evidenci pozemků v majetku města a předkládá návrhy na hospodaření s nimi, připravuje podklady a návrhy smluvních vztahů týkajících se prodejů, nákupů, pronájmů, výpůjček, zřizování věcných břemen, jedná s Katastrálním úřadem Blansko, identifikuje pozemky, důsledně vyřizuje žádosti o převody a užívání obecních pozemků a s tím spojených operací, vykonává „správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství“, připravuje podklady pro jiné odbory, pro vedení města, radu města i zastupitelstvo, což však v plné míře platí také o oddělení investičním.

Jeho hlavním posláním jsou návrhy investičních projektů i činnosti údržby investičního charakteru majetku Města, zajištění projektové dokumentace vč. projednávání jednotlivých akcí ve správních řízeních, oddělení vykonává také funkci investora na stavbách Města Blansko všeho druhu a zajišťuje vše potřebné pro uvedení staveb do provozu, žádá jménem Města o územní rozhodnutí a stavební povolení, zajišťuje dotační politiku Města zejména v oblasti investičních akcí.

Představili jsme si dvě oddělení, ale není mezi nimi „územní rozvoj“, ač tvoří součást názvu...

„Obě oddělení připravují podklady k jednání, přispívají k územnímu rozvoji, který mám na starosti já. Samozřejmě také úzce spolupracujeme s oddělením územního plánování stavebního úřadu. Úsek územního rozvoje je velmi důležitý pro rozvoj města, které musí plnit svoje základní povinnosti, jako jsou údržba majetku, komunikací, chodníků, musí se starat o sociální potřeby občanů. Když se město nerozvíjí, tak v porovnání s ostatními podobnými městy kraje i České republiky stagnuje. Je důležité, aby město mělo potenciál rozvoje ve všech oblastech, aby bylo zajímavé pro občany, návštěvníky, aby případně oslovilo ty, kteří hledají bydlení, a tak se počet občanů zvyšoval.“

V uplynulém období se v Blansku opravdu hodně udělalo. Lze naznačit, co se připravuje pro letošní rok?

„Řekl bych, že hlavní akce přecházejí z roku 2003. Týkají se hlavně bytové výstavby. Jde o bytový dům na Zborovcích, který má být letos dokončen do 30. 6., pak jsou to bytové domy Písečná I. a II. etapa. Investice jsou hrazeny z dotací, Město Blansko z rozpočtu dává skutečně minimum. Výstavba je řešena formou družstva, jehož členem je i Město. Z loňska přechází dokončení průmyslové zóny, s čímž souvisí i přeložka silnice. Okružní křižovatka u bývalé pošty by měla být dokončena do poloviny května.“

Nových velkých akcí asi příliš nebude, jak už naznačila při vstupu do letošního roku paní starostka...

„Z nových akcí pravděpodobně začne výstavba garáží na Písečné, která souvisí i s výstavbou bytových domů. Jde o 38 garáží s parkovacími střechami. Pokud by byl zájem občanů dvojnásobný, tak bychom zvažovali výstavbu garáží patrových, bylo by jich 76.“

„Město bude zajišťovat výstavbu, ale nebude ji financovat. Podílet na úhradě se budou občané, jimž se garáže po dokončení převedou do vlastnictví vč. pozemku. Cena jedné garáže i s pozemkem bude cca 180 000 Kč. V současné době již máme asi 40 předběžných zájemců. Zatím nebylo výběrové řízení, ale budeme-li po něm vědět, že by patrové garáže vyšly lépe, tak záměr ještě jednou zveřejníme,“ dodává Ing. M. Kisela.

„V současné době se likviduje havárie na ulici Alešově, kde v důsledku poruchy kanalizace došlo k narušení stability svahu. Uvažujeme zde také o úpravě povrchu vozovky, která bude dokončena během měsíce, ale protože bude nad tímto místem pokračovat výstavba, nebude vozovka uzavřena konečným krytem. Počkáme do podzimu, kdyby těžká nákladní doprava zavinila nějaké poruchy,“ zdůvodňuje vedoucí odboru. „Teprve potom vozovku dokončíme do finálního stavu. V rozpočtu opravdu žádné větší akce nemáme.“

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter