Občan a mimořádné situace – díl třetí: Integrovaný záchranný systém

2. dubna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4178×

Pokud dojde ke vzniku mimořádné události, nemůže její likvidaci a následné záchranné práce zvládnout pouze jedna záchranářská organizace. Praxe mnohokrát ukázala, že v takové situaci je třeba využít síly, prostředky a zkušenosti více orgánů nebo i osob, ať už právnických, nebo fyzických. Činnosti při likvidaci následků mimořádné události je také třeba koordinovat. K tomu v České republice slouží Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Činnost IZS je vymezena zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v platném znění. Složky IZS jsou připraveny poskytnout obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí bezprostřední pomoc a zajistit záchranné a likvidační práce v místě události. Základní složky IZS tvoří:

  • Hasičský záchranný sbor (HZS)
  • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí (dobrovolné či podnikové jednotky)
  • zdravotnická záchranná služba
  • Policie ČR

IZS má i další složky, které však poskytují pomoc pouze na vyžádání tj. předem písemně dohodnutý druh pomoci. Sem patří například vyčleněné útvary ozbrojených sil (tzv. záchranné základny — Blanensko spadá do obvodu základy Bučovice), Báňská záchranná služba, Horská služba, zařízení civilní ochrany, obecní policie, neziskové organice (jako Český červený kříž, záchranné brigády kynologů...) atd.

Důležitými stálými orgány IZS pro koordinaci jeho činnosti jsou operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru (tzv. OPIS). Na tato střediska jsou také svedeny linky tísňového volání na číslo 150 (hasiči) a nově i na jednotné evropské číslo pro veškeré tísňové situace 112.

Jaká jsou důležitá telefonní čísla a kam se lze dovolat v rámci IZS na Blanensku?

  • při volání hasičské linky 150 jde hovor na operační středisko HZS v Blansku
  • volání zdravotnické záchranné služby na číslo 155 je směrováno na dispečink v Blansku
  • linka Policie ČR 158 je směrována na operační středisko Policie ČR v Blansku

V případě volání tísňového čísla 112 z Blanenska je však hovor nejprve automaticky směrován na operační středisko HZS v Brně! Je to dáno tím, že v  celé Evropě zavedenou linku 112 využívají u nás ve velké míře cizinci, a proto musí být její obslužný personál velmi dobře jazykově vybaven. Z tohoto důvodu se touto linkou v ČR zatím lze dovolat pouze na krajská operační střediska hasičů, kde lze jazykově vybavený personál nepřetržitě zajistit. Tamní operátoři HZS však vyřídí kterýkoliv hovor a vždy během několika vteřin spojují volajícího na stálý dispečink příslušné složky IZS v jeho nejbližším okolí.

Další důležitá blanenská čísla:

156 — Městská policie Blansko
516 485 228 nebo 516 485 357 — MěÚ Blansko — oddělení civilní ochrany a obrany

(příště: Ochrana obyvatelstva)

Mgr. Jiří Kučera
tajemník bezpečnostní rady Města Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter