Činnost městské policie v období od 16. 2. do 30. 3. 2004

9. dubna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3713×

Za uvedené období mimo jiné dále strážníci MP řešili celkem 10 přestupků proti občanskému soužití, 13 přestupků proti majetku — zde se jednalo především o drobné krádeže v OD, a v 6 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo z území města a integrovaných obcí odstraněno 5 vraků motorových vozidel a na dalších 6 umístěna výzva k jejich odstranění.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

18. 2. 2004 — v dopoledních hodinách oznámila ředitelka Zvláštní školy v Blansku na linku 156 opuštění školního zařízení jednou ze žákyň uvedené školy. Oznámení učinila vzhledem k důvodné obavě o zdraví a život této dívky, která v minulosti vykazovala opakované sebevražedné sklony. Dle sdělení ředitelky školy dala jejich žákyně i před tímto útěkem svým kamarádkám najevo, že si jde sáhnout na život, a to pravděpodobně skokem ze skály. Strážníci MP podle získaného popisu provedli prohledání rizikových lokalit ovšem s negativním výsledkem. O vzniklé situaci byla také informována PČR. V průběhu šetření se hlídce MP podařilo získat číslo mobilního telefonu hledané dívky a bezprostředně poté s ní navázala telefonické spojení. Při telefonickém rozhovoru strážníci působili na její narušenou a nevyváženou psychiku, získali si její důvěru a přesvědčili ji ke schůzce na určeném místě. Odtud byla následně převezena na PČR k dalším opatřením.

20. 2. 2004 — proběhla v nočních hodinách kontrolní akce zaměřená na podávání alkoholických nápojů mládeži na diskotéce PIZZAZZ na ul. Ludvíka Daňka — komplex OD Kaufland. Kontrolní akce byla organizovaná PČR ve spolupráci s MP Blansko. Ze 40 vytipovaných mladistvých, kteří se podrobili dechové zkoušce na alkohol, byla u 15 z nich dechová zkouška pozitivní. Nejvyšší hladinu alkoholu v krvi měl 15letý mladík, a to 1,37 promile. Zjištěné skutečnosti budou podnětem pro zahájení úkonů trestního řízení ve věci podávání alkoholických nápojů mládeži dle §218 tr. zákona, ze kterého jsou podezřelé osoby, které pracují jako obsluha diskotéky PIZZAZZ.

1. 3. 2004 — v nočních hodinách upoutalo pozornost hlídky MP osobní vozidlo tov. zn. Škoda 105, které nejprve kličkovalo po nám. Svobody a dále pokračovalo přes kruhový objezd ulicí Dvorskou. Před křižovatkou ulic Dvorská a Salmova vozidlo najelo na chodník a v jízdě pokračovalo dále po chodníku. Strážníci MP uvedené vozidlo zastavili a při prováděné kontrole zjistili, že řidič J. P. z Blanska jeví známky požití alkoholu. Na místo byla neprodleně přivolána hlídka DI PČR, která si celou věc převzala k dalšímu opatření.

3. 3. 2004 — v odpoledních hodinách zadržel strážník MP při činu dva sprejery D. L. z Brna a L. D. z Černé Hory, kteří popisovali zděný elektrický rozvaděč na ulici Poříčí naproti Úřadu práce Blansko. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si věc převzala pro podezření ze spáchání trestného činu.

12. 3. 2004 — v ranních hodinách při kontrolní činnosti v sídlištním celku Písečná hlídka MP zadržela muže, ve kterém byl zjištěn K. Z. z Blanska, na kterého byl Okresním soudem v Blansku vydán příkaz k zatčení. Muž byl předán PČR k dalším opatřením a následně na něho byla uvalena vazba.

22. 3. 2004 — v odpoledních hodinách prováděli strážníci MP šetření ve věci pokousání tříletého dítěte psem na ulici Seifertova v blízkosti zastávky MHD. Majitel psa J. H. z Blanska ho uvázal na vodítku u lavičky a sám se nacházel v přilehlé prodejně textilu. Dítě bylo zraněno v obličeji, a proto byla na místo přivolána ZS Blansko. Věc je nadále v šetření.

V době od 18. 3. do 26. 3. 2004 provedli strážníci MP celkem tři veřejno-pořádkové akce se zaměřením na dodržování veřejného pořádku na území města Blanska, a to především vyhlášek č. 4/1999 o chovu a držení zvířat v územním obvodu města Blanska, č. 5/1999 o vytváření a ochraně životního prostředí v územním obvodu města Blanska, č. 5/1998 o místních poplatcích v platném znění, v souvislosti s povinným placením poplatku za psa. Bylo celkem kontrolováno 104 osob — majitelů psů a bylo zjištěno 31 přestupků. Z toho bylo 21 řešeno uložením blokové pokuty, 8 méně závažných bylo vyřešeno domluvou a dva přestupky byly postoupeny správnímu orgánu MěÚ Blansko.

V uvedeném období dále strážníci MP provedli čtyři dopravně-bezpečnostní akce se zaměřením na zjišťování a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které byly spáchány neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu. Přitom bylo zjištěno celkem 99 přestupků z nichž 22 méně závažných bylo řešeno domluvou, v 7 případech byla umístěna výzva pro nepřítomného pachatele a ve zbývajících 70 případech byla uložena bloková pokuta.

Celková částka, která byla vybrána na blokových pokutách v průběhu výše uvedených akcí činí 17.000 Kč. Obdobné kontroly ze strany MP budou probíhat i v následujících měsících.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter