Střed okružní křižovatky vyplní zeleň

7. dubna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3847×

V prosinci loňského roku byla tato křižovatka uvedena do provozu. Vzhledem k tomu, že v průběhu rekonstrukce bylo nutné řešit i práce, které souvisely s projektem ISPA a vyžádaly si nejen zvýšení nákladů, ale měly také vliv na časový harmonogram stavby, byly prioritně prováděny práce tak, aby křižovatka mohla být dána do provozu před začátkem zimního období, což se také podařilo. V současné době již probíhají zbývající práce na dokončení křižovatky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se o dokončení oplocení u rodinných domků, drobné úpravy chodníků ve vchodech do několika objektů, celkové ozelenění křižovatky (protože zatím nebyl ze strany města vybrán žádný návrh na dotvoření středu křižovatky, bude tento řešen ozeleněním dle námětu Ing. Dany Münsterové, které může být místně v budoucnu bezproblémově odstraněno pro osazení případného uměleckého či jiného prvku nebo záměru).

Střed kruhové plochy bude osázen keři (tamaryšek, zlatice), zbytek se rozdělí na segmenty sbíhající se do středu a osadí se různými půdokryvnými keři, po vnějším obvodu kruhu se vysadí 2 m široký pruh nízkým odolným páleníkem. Směrové ostrůvky budou vysázeny půdokryvnými a nízkými listnatými keři. Veškeré druhy byly vybrány s ohledem na extrémní nároky staveniště (zplodiny, sucho, zasolení).

Vzhledem k připravovanému záměru soukromého investora dostavby spodní části Wanklova náměstí bude plocha po bývalém objektu Smetanova 1 upravena provizorně jako parkoviště se zpevněným povrchem. Současně se zde ještě upraví výjezd do křižovatky a přilehlý chodník.

Veškeré práce by měly být ukončeny nejpozději do konce května.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter