Uzavírky vozovek v Blansku

6. dubna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 5107×

Aktualizováno! Upřesněna data uzavírek a přidány jízdní řády. V současné době se v Blansku pracuje na dvou místech, kde bude zanedlouho na nějaký čas úplně uzavřena komunikace. Je plánována úplná uzavírka na Starém Blansku ve směru na Olešnou a také uzavírka mostu ve směru na Dolní Lhotu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dne 30. 3. 2004 byla projednána žádost SILNICE s.r.o. Brno o uzavírku silnice III/37937 v úseku mezi areály Synthon a SKS, s.r.o., Blansko, ul. Brněnská (Staré Blansko) ve směru na Olešnou. Důvodem této uzavírky je přeložka silnice a pěší komunikace.

Výsledkem tohoto jednání je vydání rozhodnutí o povolení uzavírky výše uvedeného úseku silnice pro veškerý silniční provoz v termínu od 19. 4. od 8.00 h do 30. 4. 2004. Uzavírka bude úplná, vč. dnů pracovního volna a pracovního klidu, kromě vozidel rychlé lékařské záchranné pomoci a hasičského sboru k přímému zásahu. Po dobu jednoho dne bude silniční provoz vyloučen úplně.

Od 19. 4. 2004 do 30. 4. 2004 bude uzavřena komunikace vedoucí z Blanska na Olešnou v úseku mezi Synthonem a Agrostavem. Jako v předcházejícím případě budou změněny jízdní řády MHD a linek integrovaného dopravního systému. Objížďková trasa bude vedena přes Sv. Kateřinu. Obslužnost Olešné a Hořic bude dostatečně zajištěna. Cena jízdného se nemění. Změněné jízdní řády budou vyvěšeny na úřední desce a autobusových zastávkách nebo si je můžete stáhnout ve formátu PDF níže. Jízdní řády IDS budou vyvěšeny až po jejich definitivním schválení.

Jihomoravský kraj, odbor dopravy ve spolupráci s KORDISEM Brno zpracují dočasný jízdní řád tak, aby byla zajištěna obslužnost místních částí Blansko-Olešná a Blansko-Hořice se souladem na integrovaný systém.

Současně při tomto jednání byla projednána možnost uzavření silnice III/37435 směr Blansko — Dolní Lhota. Důvodem této uzavírky je rekonstrukce mostního objektu přes řeku Svitavu v rámci stavby: přeložka silnice II/374.

Od 13. 4. 2004 do 15. 6. 2004 bude uzavřen most přes řeku Svitavu na komunikaci vedoucí z Blanska do Dolní Lhoty. Kvůli této uzavírce budou dočasně pozměněny jízdní řády MHD i ostatních autobusových linek. MHD bude vedena po objížďkové trase přes Ráječko a Rájec Jestřebí. Obslužnost Dolní Lhoty a Spešova bude dostatečně zajištěna. Cena jízdenky MHD se nemění. Změněné jízdní řády budou vyvěšeny na úřední desce a autobusových zastávkách nebo si je můžete stáhnout ve formátu PDF níže.

Informace o výlukách na linkách MHD, integrovaného dopravního systému a ostatní linkové dopravě

Obě uzavírky se týkají jedné linky MHD, a to linky 224 MHD Blansko 4 Hořice — Autobusové nádraží — Spešov — Dolní Lhota. Proto bude od 13. 4. 2004 do 19. 4. 2004 platit objížďkový jízdní řád zpracovaný kvůli uzavírce silnice na Dolní Lhotu, od 19. 4. 2004 do 30. 4. 2004 bude platit objížďkový jízdní řád zpracovaný kvůli uzavírce silnice na Olešnou a od 30. 4. 2004 do 15. 6. 2004 bude platit opět jízdní řád zpracovaný kvůli uzavírce silnice na Dolní Lhotu.

Stáhněte si oba nové objížďkové jízdní řády ve formátu PDF.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter