Seznamy voličů se uzavírají 2. května

13. dubna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3867×

Dne 2. května 2004 končí lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, končí i lhůta pro předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a rovněž končí lhůta pro zanesení údajů pro první fázi sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 11. 6. a v sobotu 12. 6. 2004.

Obracíme se tímto na voliče s výzvou, aby tomuto termínu věnovali zvýšenou pozornost a v případě potřeby kontaktovali pracoviště Městského úřadu Blansko, ulice B. Němcové 1A, kde budou jejich požadavky vyřízeny.

Každý volič si může podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona o komunálních volbách (který tuto záležitost upravuje) v úředních hodinách na této adrese ověřit, zda je zapsán v seznamu, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Nutno konstatovat, že v průběhu hlasování (§36 zákona č. 62/2003 Sb.) pokud volič neprokáže, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu a není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise mu hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter