Třikrát z odboru investic

22. září 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3866×

Tři aktuální výzvy z Odboru investic MěÚ. Město vyzývá zájemce (firmy) o zástavbu území Blansko-Luhy k podání nabídek a dále nabízí občanům volná garážová stání na sídlištích Zborovce a Písečná.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zástavba lokality Luhy v Blansku

Na 39. zasedání Rady města Blansko, konaném dne 31. 8. 2004, bylo schváleno usnesení, kterým chce vedení Města podpořit nastartování aktivit, jež umožní postupnou zástavbu předmětné lokality, především rodinnými domy. V nejbližších týdnech bude zveřejněna v místním i regionálním tisku následující výzva: Město Blansko k 14. 6. 2004 schválilo Regulační plán smíšeného obytného souboru Blansko-Luhy. Tato lokalita má rozlohu cca 29 ha a je, mimo jiné, určena k zástavbě 154 rodinnými domy (cca 105000 m2) a 61 bytovými domy (cca 47000 m2).

Město Blansko tímto vyzývá případné zájemce z řad odborné veřejnosti k podání nabídek na zajištění postupné zástavby předmětného území v souladu s jeho schváleným regulačním plánem ve spolupráci s Městem Blansko. Touto výzvou však Město Blansko nevylučuje ani soukromé aktivity fyzických či právnických osob, které by řešily zástavbu předmětného území bez smluvní spoluúčasti Města Blansko.

Podrobnější informace si zájemci mohou vyžádat na Odboru inv. a územního rozvoje MěÚ Blansko na tel. 516 426 137 u vedoucího odboru Ing. Milana Kisely.

Garážová stání Blansko-Zborovce

Bytové družstvo Zborovce 66, družstvo nabízí poslední volná garážová stání v nově postaveném bytovém domě při ulici Okružní v Blansku na Zborovcích.

Základní členský vklad a zápisné do družstva činí: 5 000,– Kč + 1 000,– Kč
Členský vklad (cena garážového stání): 98 520,– Kč
Minimální akontace (splátka členského vkladu): 30 000,– Kč
Zbývající členský vklad lze splácet prostřednictvím úvěru bytového družstva.

Přihlášku do bytového družstva lze podat v kanceláři firmy VRBA, s.r.o., Blansko, Sukova 1052/6 u Ing. Jany Sedláčkové, tel. 516 498 715, správce bytového družstva.

Poslední volné garáže na Písečné

Město Blansko oznamuje, že v souvislosti s připravovanou výstavbou 76 garáží na Písečné je k dnešnímu dni ještě několik garáží volných. Pokud by měli občané, především z řad obyvatel sídliště Písečná, zájem o koupi garáže, mohou si podrobnější informace vyžádat na Odboru inv. a územního rozvoje MěÚ Blansko na tel. 516 426 137 u vedoucího odboru ing. Milana Kisely.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter