Odbor vnitřních věcí se přestěhuje na „okres“

14. září 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4942×

V souvislosti s majetkoprávním převodem budovy bývalého okresního úřadu do vlastnictví Města Blansko, dojde ve dnech 16. až 25. září k postupnému přestěhování správního oddělení odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko z pracoviště v budově na ul. B. Němcové 1A do budovy bývalého okresního úřadu na nám. Republiky 1.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stěhování se týká agendy Občanských průkazů, Cestovních dokladů, Matriky a Evidence obyvatel.

Úřední hodiny v pondělí a středu budou pro veřejnost bez omezení. V neúřední dny po dobu stěhování nebudou na tomto úseku přijímány žádné žádosti.

Od 27. září 2004 bude celé pracoviště správního odd. odboru VNV fungovat v nových prostorách již bez omezení. Detašované pracoviště na ul. B. Němcové 1A bude předáno vlastníkovi budovy, což je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k dalšímu využití.

Žádáme spoluobčany o shovívavost a pochopení. Děkujeme.

Ing.Gajdošík Radek
ved. odboru VNV MěÚ Blansko