Čtyři okrsky budou na podzim volit v jiné budově

29. září 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3685×

V pátek 5. a v sobotu 6. listopadu budeme volit své zástupce do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev. Přípravu voleb zajišťuje odbor hospodářské správy. O přípravách voleb, jejich rozsahu, termínech a změnách v organizaci jsem si povídal s jeho vedoucí Hanou Nedomovou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Co všechno musíte udělat pro zdárný průběh voleb?

„U voleb do senátu vystupujeme jako pověřený úřad a máme na starosti volební obvod č. 49. Máme tak ve správě 146 obcí s 233 okrsky a připadá nám zajistit materiály a veškeré informace pro 102 216 voličů (Blansko, Boskovice, Kuřim, Šlapanice a Tišnov). Na starosti máme i registraci přihlášek politických stran. Registrace skončila 31. srpna odpoledne. Přihlásilo se 8 politických stran (KDU-ČSL, KSČM, ČSSD, ODS, Nezávislí, Koalice NPM SNK, Evropští demokraté a Koruna česká). Podle zákona běží lhůty o registraci a my jsme povinni vyzvat k odstranění zjištěných závad. K dnešnímu dni (8. 9.) jsme u jedné politické strany, u Nezávislých, zjistili, že nesložila kauci, takže jsme ji vyzvali k odstranění nedostatku. Po zaregistrování kandidátek probíhá losování čísel pro politické strany.“

Jak se samy strany podílí na volbách?

„Každá strana má zmocněnce, se kterým jsme v kontaktu, posíláme jim oznámení o stanovení počtu členů ve volebních komisích. Strany a hnutí si delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí. Učinit tak musí nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb, tj. 6. října. Pokud i tak nemá okrsková komise dostatek členů, tak starostka města deleguje z náhradníků — občanů, kteří mají zájem podílet se na organizaci voleb a jsou u nás takto zaregistrováni, další členy.“

Nechybí vám členové do komisí?

„Chybí. Stává se, že politické strany nominují do komisí členy, kteří o tom ani neví a vůbec se třeba nedostaví na první zasedání. Jsou s tím pak zbytečné problémy a my musíme na poslední chvíli nominovat další členy z našich náhradníků nebo náhradníků jiných politických stran.“

Zatím jsme mluvili jen o senátních volbách. Co volby do krajských zastupitelstev?

„Zajišťujeme rovněž veškeré činnosti spojené s volbami do krajských zastupitelstev, hlavně okrskových místností pro okrskové volební komise. To se týká města Blanska a jeho městských částí. Letos jsme se dostali trochu do problémů. Změnila se organizace zajištění zabezpečení v budově okresního soudu, kde zajišťuje ostrahu Justiční stráž. Její vedení v Brně, se kterým jsme vedli jednání, nesouhlasilo s umístěním okrsků v budově soudu. Proto jsme hledali nové prostory co nejblíže původnímu umístění a vybrali jsme budovu Kina Blansko. Občané ze čtyř okrsků (č. 18, 17, 11, 10), kteří byli zvyklí chodit volit do budovy okresního soudu, budou tedy letos poprvé volit v budově Kina Blansko.“

Možná i podruhé...

„U voleb do senátu předpokládáme, že se uskuteční druhé kolo. To je Město povinno zajistit do šesti dnů, tzn. následující týden v pátek a sobotu. Druhého kola se zúčastňují jen dva kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů.“

Dvoje volby = dvoje hlasovací lístky. Jak správně odhlasovat?

„Pro voliče je důležité to, že budou odevzdávat dva lístky. Specifikum bude takové, že pro každé volby musí lístek vložit do speciálních obálek, které budou barevně rozlišeny. Vhazovat se budou do společné urny. Pokud by někdo lístky zaměnil a vložil je do špatné obálky, budou tyto hlasy považovány za neplatné. Voliči by měli obdržet sadu hlasovacích lístků do schránek nejpozději tři dny před zahájením voleb. Ty by měly být rozlišeny barvou papíru, aby věděli, které jsou do krajských voleb a které do senátu. Pokud by se konalo druhé kolo senátních voleb, tak v něm hlasovací lístky obdrží přímo ve volebních místnostech.“

Mohou občané odvolit i odjinud?

„Na voličský průkaz do krajských zastupitelstev odjinud volit nelze, jedině na voličský průkaz do senátu, ale i tak by občan mohl volit jen ve svém správním obvodu (viz výše). Pokud by někdo potřeboval toto vyřešit, může se obrátit na odbor vnitřních věcí na paní Ševčíkovou, která zná všechna specifika a pomůže mu s vyřízením žádosti.“

Oznámení starostky města Blanska o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do krajského zastupitelstva včetně seznamu všech volebních okrsků je vyvěšeno na úřední desce, na internetových stránkách www.blansko.cz a vyjde i v říjnovém Zpravodaji PLUS.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter