Pozvánka na zasedání zastupitelstva

8. září 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3913×

13. zasedání Zastupitelstva města Blansko se koná v pondělí 13. 9. 2004 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Přinášíme návrh programu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva města
 3. Směna pozemků
 4. Výkup pozemků
 5. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 6. KOREKT-INVEST, spol. s r. o.
 7. Zřizovací listina příspěvkové organizace Nemocnice Blansko
  Smluvní vztahy vyplývající ze znění zřizovací listiny Nemocnice Blansko
 8. Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce města Blanska
 9. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
 10. Žádost o revokaci usnesení — darovací smlouvy s JmK
 11. Žádost o uzavření dohody o uznání závazku
 12. Bezúplatný převod nemovitostí (Zámek) do majetku města
 13. Rozpočtová opatření
 14. Odpis pohledávky
 15. Zajištění úvěru 90 b. j. Písečná I
 16. Zajištění úvěru 90 b. j. Písečná II
 17. Doplnění pravidel pro poskytování nízkoúročených úvěrů
 18. Zajištění úvěru směnkou
 19. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 20. Interpelace
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter