Střípky ze zastupitelstva

16. září 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3976×

Krátké komentáře k nejdůležitějším bodům schváleným na posledním zasedání zastupitelstva města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ke smluvní pokutě
Zastupitelstvo schválilo vzdání se práva na vymáhání smluvní pokuty v souvislosti se skluzy se zástavbou v lokalitě Na Řadech (Kaufland). Dle právního výkladu je úspěšnost města u soudu sporná s ohledem na celou řadu změn vyvolaných během výstavby i se souhlasem Města a taktéž se ziskem části budovy (Pizzazz) v ceně cca 4 mil. Kč. Vysoké náklady za soudní poplatky a nejistý výsledek soudního sporu rozhodly.

Zřizovací listina příspěvkové organizace Nemocnice Blansko
Zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu a přijalo další usnesení, kterými se upravily všechny majetkové záležitosti související s bezúplatným převodem areálu Nemocnice Blansko na Město. Nemovitý majetek, který i nadále zůstává v majetku města, předalo Zřizovací listinou nemocnici do správy. Movitý majetek byl se souhlasem FNM nemocnici darován.

Revokace usnesení
Zastupitelstvo revokovalo usnesení o vzájemné darovací výměně budovy Zámek 3 s budovou na ul. Kollárova mezi Městem Blanskem a Jihomoravským krajem. Jihomoravský kraj totiž bohužel nezískal dotaci na rekonstrukci objektu, v němž dnes působí jím zřizovaná ZUŠ.

Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce města Blanska
Ze zákona o obcích se pojmenování prapor nahrazuje slovem vlajka. Zajímavé je, že Zákon o obcích povoluje užívání vlajky bez souhlasu obce, ale užití znaku je vázáno na souhlas obce.

Výměna čpavkových čerpadel na zimní stadionu
Zastupitelstvem byla schválena částka ve výši 350 tis. Kč, neboť čerpadla byla již téměř nebezpečná.

Využití výtěžku z výherních hracích automatů
Zastupitelstvo schválilo využití výtěžku, který ze zákona může být použit pouze pro veřejně prospěšné účely:

  1. Rekonstrukce atletické dráhy ve sportovním areálu ZŠ Blansko, ul. Erbenova — 380.000,-- Kč
  2. Částečná oprava střechy na ZŠ Blansko, Dolní Lhota — 110.000,-- Kč
  3. Oprava sociálního zařízení a umývárny v MŠ Blansko, ul. Dvorská 96 — 118.308,-- Kč
  4. Příspěvek na oplocení nového cvičiště Agility Blansko — 50.000,-- Kč

Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů
Město Blansko získalo úvěr 4 mil. Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení a zájemci se již nyní mohou o nízkoúročené půjčky z tohoto fondu ucházet (viz samostatný článek).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter