Nový způsob úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách

28. ledna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4759×

Dne 1. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jednou z podstatných změn, kterou školský zákon přináší, je nový způsob úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podle dosud platných právních předpisů byla v podmínkách Města Blansko povinnost platit tento příspěvek, jeho výše, splatnost a podmínky pro částečné nebo úplné osvobození od jeho placení, stanovena obecně závaznou vyhláškou města č. 9/1995. Rozhodnutí o osvobození od placení příspěvku vydával na základě podané žádosti a posouzení požadovaných dokladů odbor ŠKOL.

Od 1. ledna 2005 stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v příslušné mateřské škole její ředitelka, která bude rovněž rozhodovat o snížení nebo prominutí úplaty. Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce, s výjimkou přímých nákladů na vzdělávání, poskytnutých příslušné mateřské škole ze státního rozpočtu.

Od úplaty bude osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek (dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (dle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, nebo dítěte, kterému je docházka omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte (§ 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc poměrně snížit, nejvíce však o polovinu stanovené základní částky.

V případě přerušení provozu mateřské školy se úplata poměrně snižuje. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Základní částku úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro období od 1. ledna 2005 do 1. září 2005 musí příslušná ředitelka stanovit nejpozději do 31. ledna 2005.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter