Odpad v Blansku sváží nová firma

7. ledna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 5525×

Město Blansko ukončilo po 12 letech smlouvu o obstarání věci, nakládání s komunálními odpady na území města, se stávající svozovou firmou SITA Moravia, a. s. k 31. 12. 2004. Od 1. 1. 2005 ji nahradila firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Již v dubnu 2004 byla vypsána veřejná obchodní soutěž na nakládání s komunálními odpady města Blanska, která byla ukončena 12. 8. 2004. Z přihlášených pěti zájemců vyšla z výběrového řízení vítězně firma RWE Umvelt CZ, s. r. o., která pro město nabídla nejvýhodnější podmínky. Dne 12. 8. 2004 byla podepsána smlouva mezi Městem Blansko a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., která je nástupnickou firmou vítěze. Firma se zavázala dodržet nabídku z výběrového řízení, která je zahrnuta v uzavřené smlouvě.

V počátku činnosti nové firmy je zachován pro občany města stávající harmonogram svozů komunálních odpadů. Pokud bude v dalším období nutné nějakým způsobem tento harmonogram měnit, budou změny oznámeny v dostatečném předstihu a způsobem v místě obvyklým.

Novinkou je označení svozových nádob logem nové firmy, a to z důvodu rozlišení svozových nádob občanů, platících místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od svozových nádob právnických či fyzických osob oprávněných k podnikání. Tyto subjekty nejsou zahrnuty do městského systému svozu, a proto mohou mít smlouvy uzavřeny s jinými svozovými firmami, které působí na území města Blanska. Z tohoto důvodu žádáme právnické subjekty o oddělené vystavování svozových nádob z podnikatelské činnosti a svozových nádob na TDO vzniklých z trvalého pobytu občanů na území města Blanska. Značení budou provádět pracovníci nové svozové firmy v průběhu svozových dnů v měsíci lednu a únoru. Po tomto datu bude možnost získat tuto známku na provozovně společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., která bude mít sídlo na ul. Komenského č. 2, Blansko.

Občany tímto žádáme o shovívavost a spolupráci v prvních měsících působení nové svozové firmy na území města Blanska. A dále žádáme vlastníky svozových nádob, kteří mají svozové nádoby uzamčené, aby si zajistili jejich otevření ve svozový den, jinak se vystavují nebezpečí nevyprázdnění těchto nádob.

Jakékoliv problémy v souvislosti se svozem komunálních odpadů nebo návrhy na zlepšení hlaste svozové firmě na tel. 602 756 024, 800 118 571 nebo na MěÚ Blansko, odbor KOM, tel. 516 775 126.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter