Živnostenský úřad provedl loni 529 kontrol

27. ledna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4793×

Na základě nařízení k provedení kontrol Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Krajským živnostenským úřadem, z podnětů ostatních orgánů státní správy, podnětů občanů apod., byly v roce 2004 uskutečňovány kontroly zejména cestovních kanceláří, stánkového prodeje, zahraničních osob, autodopravců, zastaváren a bazarů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V roce 2004 pracovníci odd. kontroly a správního řízení OŽÚ Blansko provedli 529 kontrol, z toho 347 kontrol u  fyzických osob a 182 kontrol u právnických osob. Za porušení kontrolovaných zákonných ustanovení bylo uloženo 117 pokut v celkové výši 191.000 Kč.

Policii ČR byla předána kontrolní zjištění z  důvodu podezření ze spáchání neoprávněného podnikání většího rozsahu, které není možné postihnout jako správní delikt v rámci živnostenského zákona.

K nejčastějším porušením ŽZ spojeným se sankčním postihem dochází zejména neplněním oznamovací povinnosti např. neoznámení zahájení/ukončení činnosti v provozovně, neoznačení provozovny údaji požadovanými živnostenským zákonem, neohlášení změn ve statutárních orgánech společnosti, změna sídla společnosti atd.

V průběhu roku byla podnikatelům sankčně rušena živnostenská oprávnění, a to z důvodu nedoložení odborné způsobilosti a z důvodu ztráty bezúhonnosti. Bylo podáno 5 stížností klasifikovaných jako neoprávněné. 10 podaných podnětů k prošetření bylo řešeno provedením živnostenské kontroly.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter