Připravované změny provozu LSPP na území okresu po 1. březnu 2005

15. února 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4493×

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje projedná 17. 2. 2005 v rámci rozpočtu JMK na rok 2005 také výši dotace obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské služby první pomoci v kraji. Pokud ZJMK schválí finanční prostředky navrhované Radou JMK na tzv. minimální síť Lékařské služby první pomoci (LSPP) ve výši pouze 50 % finančních prostředků poskytnutých obcím s rozšířenou působností na zajištění LSPP v roce 2004, bude třeba od 1. 3. 2005 přistoupit k redukci provozu LSPP.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na jednání starostů měst a obcí regionu Blansko dne 7. 2. 2005 byl dohodnut společný postup. Starostové se přiklonili k variantě, která předpokládá příspěvek obcí na dokrytí financování LSPP. O příspěvku rozhodnou zastupitelstva jednotlivých obcí a měst.

Dohodnutá varianta předpokládá zachování LSPP praktického lékaře pro dospělé ve všední dny v době od 17.00 hod. do 22.00 hod., v soboty a neděle od 8.00 hod. do 22.00 hod., pro děti a dorost v soboty a neděle od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Je třeba zdůraznit, že činnost zdravotnické záchranné služby nebude nijak omezena, naopak JMK hodlá v letošním roce použít ušetřené finanční prostředky k rozšíření počtu stanovišť ZZS, konkrétně na okrese Blansko ve Velkých Opatovicích tak, aby i zde bylo umožněno dodržení zákonem garantované doby dojezdu 15 minut.

Operační střediska Zdravotnické záchranné služby Blansko, p.o. (ZZS) zajišťují dostupnost akutní přednemocniční péče.

Zdravotnické operační středisko v nepřetržitém provozu:
a) řídí a organizuje přednemocniční neodkladnou péči o pacienty v ohrožení života či se závažným postižením zdraví, kterou zajišťují výjezdové skupiny rychlé lékařské nebo zdravotnické pomoci,
b) koordinuje činnost všech lékařských služeb první pomoci, zajišťuje spolupráci s dopravní zdravotní službou a návaznost na péči ve zdravotnických zařízeních,
c) je centrem, které přijímá, vyhodnocuje a předává informace občanům o dostupnosti akutní zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních na spádovém území nebo ve specializovaných pracovištích.

Telefonní čísla:
a) Operační středisko ZZS Blansko, p. o.:
Tísňové výzvy: 155
Ostatní: 516 227 811, 516 527 888, 516 527 800, 516 527 801
b) LSPP všeobecná Blansko: 516 527 870
c) LSPP dětská Blansko: 516 527 872
d) LSPP všeobecná Boskovice: 516 491 283
e) LSPP dětská Boskovice: 516 491 346

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter