Připravuje se nový Plán odpadového hospodářství

25. února 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4461×

Město Blansko produkuje ročně cca 30 tun nebezpečných odpadů a celková produkce odpadů činí cca 7.500 tun. Na Město Blansko ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, se vztahuje povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadu (dále jen „POH“).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pro zpracování POH byla po oslovení několika zpracovatelů vybrána firma EKO — Managemet, s.r.o. se sídlem v Brně. Přípravu plánu pro Blansko můžete sledovat „on-line“ na stránkách zhotovitele POH, kde se můžete rovněž seznámit s danou problematikou. Připomínky můžete psát do diskuzního fóra.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter