Rekonstrukce kanalizace zasáhne střed města i přilehlé obce

10. března 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 5688×

Schválené termíny rekonstrukcí a výstavby kanalizací v rámci projektu „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ — akce Blansko-ČOV a kanalizace. Výstavba a rekonstrukce kanalizací dle v nadpisu zmíněného projektu se týká města Blanska a městských částí Horní Lhota a Dolní Lhota. Jelikož je již znám schválený harmonogram prací, předkládáme vám vybrané dílčí termíny výstavby.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Po celou dobu výstavby bude zajištěna provozuschopnost všech chodníků s přístupností do přilehlých objektů. Zásobování bude řešeno jednotlivě dle postupu stavebních prací:

Přehled akcí, Blansko

Ulice Rožmitálova v úseku od okružní křižovatky II/374 po křižovatku s místní komunikací nám. Republiky (budova ČSOB). Úplná uzavírka, bez objížďkové trasy. Termín od 21. 3. 2005 do 29. 4. 2005.
Rozděleno na dvě etapy:
- křiž. okružní — křiž. Vodní, obslužnost pouze od banky ČSOB,
- křiž. Vodní — ČSOB obslužností bude zajištěna podle postupu stavebních prací.

Ulice K. J. Mašky v úseku křižovatky silnice II/374, ul. Poříčí po křižovatku s místní komunikací Al. Skotáka. Úplná uzavírka, objížďková trasa po místní komunikaci. Akce rozdělena na dvě etapy. Předběžný termín od 18. 4. 2005 do 30. 6. 2005.
Rozděleno na tři etapy:
- křiž. Vodní — křiž.Družstevní, objížďka po MK Vodní, Družstevní, K.J. Mašky a Al. Skotáka,
- křiž. Družstevní po vjezd do KOVOMATU dvorní části, objížďka Vodní, K. J. Mašky, Družstevní a  Al. Skotáka — obousměrná
- od KOVOMATU po Al. Skotáka objížďka stejná s předchozí uzavírkou.

Ulice Smetanova v úseku od okružní křižovatky II/374 po křižovatku s místní komunikací Seifertova. Úplná uzavírka, objížďková trasa po místní komunikaci. Akce rozdělena na dvě etapy. Předběžný termín od 2. 5. 2005 do 30. 6. 2005.
Rozděleno na dvě etapy:
- od okružní křižovatky II/374 po křiž. s ul. Masarykovou
- křiž. Masarykova po křiž. Seifertova
Autobusová zastávka pro směr Benešov bude od „ADASTU“ přemístěna na Masarykovu „pod kino“, obousměrně po dobu uzavírky ul. Smetanovy.

Horní Lhota

Místní komunikace. Úplná uzavírka po jednotlivých úsecích, objížďková trasa po místní komunikaci, rozdělena na 15 etap. Předběžný termín od 1. 4. 2005 do 30. 6. 2006.

Silnice II/374 ve směru od Boskovic v úseku od křižovatky se silnicí III/37434 (obchvat Horní Lhoty) po vyústění na silnici II/374 za Horní Lhotou ve směru na Blansko. Částečná uzavírka na světelnou signalizaci. Předběžný termín od 3. 10. 2005 do 31. 5. 2006 mimo zimní období. Rozděleno na dvě etapy.
Rozděleno:
- na cca 15 krátkých úseků, informaci u dotčených nemovitostí uzavírkou zajistí stavebník.

Dolní Lhota

Místní komunikace. Úplná uzavírka po jednotlivých úsecích, objížďková trasa po místní komunikaci. Akce rozdělena na 16 etap. Předběžný termín od 2. 5. 2005 do 31. 8. 2006 mimo zimní období.
Rozděleno:
- bude rozdělena na cca 16 krátkých úseků.

Silnice III/37435 ve směru od Blanska v úseku za úrovňovým železničním přejezdem po konec zástavby ve směru na Spešov. Částečná uzavírka na světelnou signalizaci. Předběžný termín od 2. 5. 2005 do 31. 8. 2005. Akce rozdělena na čtyři etapy.
Rozděleno:
- bude rozdělena na 4 části — signalizace

BLANSKO

název ulice název stoky termín realizace dle měsíců
ROK 2005
Rožmitálova stoka AJ 3 — 5 / 2005
K. J. Mašky stoka AL 4 — 6 / 2005
Smetanova stoka AI 4 — 6 / 2005
9. května stoka AG 7 — 9 / 2005
Svitavská stoka AE-1d 7 / 2005
Mahenova stoka AE-1s 8 — 10 / 2005
Alešova stoka HB 10 — 12 / 2005
ROK 2006
nám. Svobody stoka AN 2 — 3 / 2006
Na Brankách stoka AF 3 — 5 / 2006

DOLNÍ LHOTA

popis lokality název stoky termín realizace dle měsíců
ROK 2005
státní komunikace D. Lhota — Blansko výtlak VD-1 3 — 7 / 2005
státní komunikace přes D. Lhotu stoka SD 5 — 8 / 2005
ulice Nová (od státní ke škole a pak až k lomu), kompletní lokalita U Lomu, Za Kolečkem, K Hřišti, Školní stoka SD 2 — 1. etapa 9 — 11 / 2005
Pod Chaloupkou (od prodejny zem. techniky k parku) stoka SD 3 9 — 10 / 2005
Slepá (vlevo naproti od prodejny zem. techniky) stoka SD 4 11 / 2005
ROK 2006
pokračování z roku 2005 stoka SD 2 — 2. etapa 2 — 4 / 2006
Družstevní, Sádek (od křížku ke střelnici) stoka SD 5 3 — 5 / 2006
komunikace K Nádraží (k vlakové zastávce), před Martínky, Slepá výtlaky DE 63 4 — 5 / 2006
před mostem u elektrárny stoka SD 6 6 / 2006
v zahradách za domy stoka SD 7 7 / 2006
komunikace K Nádraží stoka SD 8 8 / 2006

HORNÍ LHOTA

popis lokality název stoky termín realizace dle měsíců
ROK 2005
komunikace k Familiím a Krátká stoka H-4 4 — 6 / 2005
od návsi k Ve Žlíbku, K Chatám, Strážné stoka H-6 7 — 8 / 2005
komunikace U Pomníku (k bývalému JZD) stoka H-1 8 / 2005
státní v H. Lhotě podél lokality Při Silnici k obratišti autobusu, Nová ulice a  Ke škole stoka H-2 9 — 11 / 2005
státní komunikace k Ráječku, vedle zastávky obratiště autobusu po Hlavní k budově OA, dále až k restauraci U Kaštánků s ukončením na Strážném stoka H — 1.etp. 10 — 12 / 2005
ROK 2006
pokračování z roku 2005 stoka H — 2. etapa 2 — 5 / 2006
nezpevněná cesta vlevo od zatrubnění potoka Na Návsi stoka H-5 3 / 2006
U Koupaliště stoka H-7 6 / 2006
vedle autoopravny Na Návsi ke kapli stoka H-3 6 / 2006

Uvedené termíny jsou schválené, časový posun v průběhu výstavby však nelze vyloučit. Jakékoliv další dotazy vám zodpoví na Městském úřadu v Blansku Ing. Marek Štefan, odbor komunální údržby, tel. 516 775 128.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter