Dubnové události roku 1905 v Blansku podle „Moravské orlice“

22. dubna 2005, historie, přečteno: 5247×

Připomínáme si 100. výročí povýšení Blanska na město. Jak tuto poctu přijali obyvatelé v roce 1905? Významnou událost, ač vlastní výnos byl datován v únoru 1905, přivítali Blanenští až v dubnu. O průběhu oslavy psala „Moravská orlice“ v rubrice Z kraje. Přepsali jsme tehdejší řádky tak, jak psány byly, bez jazykových či stylistických úprav.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z Blanska. (Oslava povýšení na město). Důstojným způsobem oslavili jsme povýšení Blanska na město. Dne 29. dubna v předvečer slavnosti bylo celé město skvěle osvětleno, všecky domy až na nepatrné vyjímky prapory ozdobeny a pochodňového průvodu městem za zvuků hudby súčastnily se téměř všecky místní spolky. V neděli 30. dubna ráno procházela hudba městem, v 10 hodin seřadily se všecky spolky blanenské (až na Sokol, jenž se omluvil) na náměstí před radnicí a se školními dětmi a s hudbou doprovázely městské zastupitelstvo a dostavivší se hosty do kostela k tiché mši sv., kterouž sloužil katecheta měšťanské školy zdejší P. Bednář. Týž také v kázání přede mší dotkl se pěknými slovy významu slavnosti právě konané.

V průvodě šli všecky spolky a školy zdejší zpět k radnici, kdež na to konalo městské zastupitelstvo slavnostní schůzi za přítomnosti všech pozvaných hostí. Měšťanosta pan Karel Ježek zahájiv schůzi a sděliv nejvyšší rozhodnutí, kterýmž Blansko na město povýšeno bylo, provolal Jeho cís. a král. Veličenstvu „Sláva“, což velmi přítomnými nadšeně opakováno; hudba na náměstí zahrála při tom císařskou hymnu. Ze schůze byl ihned odeslán holdovací telegramm Jeho Veličenstvu. Městský radní pan dr. Žák navrhl na to jmenování prvních čestných měšťanů (ministra Randy, poslance Heimricha, cís. rady Svobody a ředitele reálky Mašky), jež jednohlasně přijato bylo, a přečetl pak pamětní list (podávající podrobné zprávy o nynějším stavu Blanska), jejž členové zastupitelstva a přítomní hosté podepsali.

historicke-fotografie-05.jpg, 33 kB
...v 10 hodin seřadily se všecky spolky blanenské (až na Sokol, jenž se omluvil) na náměstí před radnicí...

Při slavnostním obědě v hotelu p. Placáka konaném, věnoval měšťanosta p. Karel Ježek první přípitek Jeho Veličenstvu, radní p. dr. Žák připil dostavivším se hostům, řiditel velkostatku p. Mára rozkvětu Blanska a berní p. Moudrý blanenskému školství. Večer pak konána byla v hotelu koncertní zábava za velmi četného účastenství. Ke slavnosti došlo velmi mnoho blahopřejných telegrammů a přípisů, mezi nimi též od ministra Randy, poslanců dr. barona Pražáka a Heimricha aj.

Nálada při slavnosti byla povznesená a nebyla zkalena ani trpkým odporem některých částí zdejší sociálně-demokratické strany ani neomluveným nedostavením se některých pozvaných hostí. — Venkov se slavnosti nesúčastnil, ježto městská rada následkem nepřátelského chování se všech obcí okresu blanenského proti nádražní silnici v Blansku právě zřizované žádnou obec ke slavnosti nepozvala. Protože pak šlo o slavnost čistě místní, nebyla slavnost ta také v novinách napřed ohlášena.

Tolik zpráva z „Moravská orlice“ z roku 1905, psaná pro naše časy úsměvnou češtinou, avšak kromě popisu události navozující i určité problémy, jimiž tehdy Blansko žilo.