Zlaté dno řemesel s živností v Blansku – Josef Čech, lékárník

14. května 2023, historie, přečteno: 972×

Josef Čech, magistr farmacie, dlouholetý lékárník v Blansku, byl mimořádnou osobností nejen v obci svého působení, ale na Moravě vůbec.

Narodil se v Konici u Prostějova 8. září 1844 v rodině rolníka. Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval ve svém rodišti a potom studoval na gymnáziu   v Olomouci, kde v roce 1860 maturoval.

cech-81086-1144_1600.jpg

V rodné Konici působil jeden rok na lékárenské aspirantské praxi, potom přešel do Šternberku. Na vysokoškolské studium odešel do Vídně, kde byl v roce 1868 promován na magistra farmacie. Kladně mu byla vyřízena žádost o zřízení lékárny v Blansku, a to 19. dubna 1869. Brzy potom, 6. května 1869, otevřel lékárnu s názvem „Mater Dolorosa“ (Matka bolestná) na Starém Blansku v domě č. 80, nyní ulice Komenského č. 11. Před novým rokem 1885 přemístil lékárnu blíže středu městečka, a to do vlastního domu s číslem 114 v Rožmitálově ulici (nyní v dolní části nákupního střediska Centrum Blansko).

Ve své lékárně v Blansku zavedl tzv. Aspirantskou tyronskou školu, kterou vedl s nevšedním úspěchem po celých 18 let až do počátku světové války v roce 1914.  V této škole připravoval adepty farmacie na jejich budoucí povolání. Po večerech se sjížděli zájemci z jiných lékáren, včetně brněnských, aby vyslechli přednášky lékárníka Čecha z chemie, fyziky a botaniky. Těžiště výuky však spočívalo v jeho laboratorních cvičeních, kde názorně předvedl a dokázal to, co přednášel.

lekarna-16023-5437_1600.png

Za svoje zásluhy  a veřejnou činnost ve prospěch farmacie byl PhMr. Josef Čech zvolen jako první činovník české národnosti do vedení lékárnického grémia brněnského, kde zastával v letech 1903–1909 funkci spolustarosty. Kromě farmacie se zabýval prospektorskou činností – vyhledáváním, těžbou a analýzou užitečných nerostů na Boskovicku, Jihlavsku a Znojemsku. Zkoumal také chemické složení minerálních pramenů. O svých nálezech uveřejnil několik článků v odborných časopisech. Prospektorskou i publikační činností si získal velké zásluhy o probádání nerostného bohatství Moravy.

Věnoval se také historii. Kromě několika novinových článků z historie města Jihlavy sepsal a vlastním nákladem vydal v roce 1905 knihu „Dějiny města Blanska“ o 120 stranách, z níž později čerpal zvláště Josef Pilnáček. Čechovy „Dějiny“ byly první knihou věnovanou výlučně Blansku, popisu obce, historii osídlení a správy, záznamů o rozvoji průmyslu, o řemeslech, školství, spolcích, význačných událostech a kulturním rozvoji obce. PhMr. Josef Čech byl několik roků členem blanenského obecního výboru, členem zdravotní komise a v letech 1885–1890 vykonával dozor nad obecní knihovnou.

Kulturně působil a pracoval v Blansku, kde také zemřel a byl pochován v rodinné hrobce, původně na hřbitově na Starém Blansku, později byl převezen na nový hřbitov, kde se rodinná hrobka Čechovy rodiny nachází dodnes. Po smrti svého otce v roce 1917 převzal blanenskou lékárnu dědictvím syn PhDr. et. PhMr. Josef Čech. Po jeho odchodu do Brna v roce 1922 byla lékárna prodána. Až do roku 1928 tato lékárna (Rožmitálova čp.114) patří Ph.Mr. Josefu Křížkovi.

Pavel Svoboda

 

   vložil: Leona Voráčová, redaktorka / odbor vnějších vztahů