Pracovní rehabilitace v Blansku

18. července 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 6458×

Od 1. 8. 2005 bude zahájen v Blansku a okolí projekt Pracovní rehabilitace. Projekt je plně financován z prostředků EU prostřednictvím Jihomoravského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech. Projekt bude trvat 12 měsíců a jeho rozpočet je 1,6 milionu Kč. Realizátorem akce je Oblastní charita Blansko, partnerem projektu Město Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projekt je určen lidem ohroženým sociálním vyloučením, dlouhodobě nezaměstnaným, zcela závislým na sociální pomoci. Jeho cílem je podpořit a obnovit kompetence, schopnosti a návyky, které umožní uživatelům programu lepší uplatnění a začlenění na trhu práce i ve společnosti. Nedílnou součástí projektu je prevence sociálního vyloučení u ohrožených osob a jejich vyhledávání. Projekt bude realizován na území okresu Blansko, zejména regionu působnosti Městského úřadu s rozšířenou působností III. stupně Blansko.

Konkrétní realizace programu bude probíhat ve třech kolech vždy po třech měsících, počínaje říjnem 2005. V jednom běhu bude zařazeno současně 5 osob, muži i ženy. Je to ucelený program připravující klienty na jejich samostatnou pracovní činnost. Vede k získání či obnovení návyku pravidelně docházet do zaměstnání, komunikovat se spoluzaměstnanci i nadřízenými, přispívá k posílení ztracené sebedůvěry.

Pracovní aktivity budou probíhat v zařízeních OCH Blansko (Středisko osobní hygieny, Pěkná modrá, Denní centrum) a také v areálu Noclehárny v Blansku, která je majetkem města Blanska. Během programu se uživatelé budou mít možnost naučit také pracovat s internetem, zejména za účelem osvojení si dovednosti vyhledávat nabídky zaměstnání, případně elektronicky komunikovat s úřady či zaměstnavateli. Bude jim poskytnuto poradenství a podpora týkající se získání a udržení zaměstnání.

Projektový tým se bude snažit vyhledávat vhodné zaměstnavatele v regionu a spolu s nimi hledat pracovní uplatnění pro absolventy programu. O průběhu programu budeme průběžně informovat na www.blansko.cz, v tisku a v Televizi Blansko.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter