Školské rady na blanenských základních a středních školách

26. října 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 5151×

Nový školský zákon ukládá povinnost ustavit do 31. 12. 2005 školské rady, které se zřizují při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

V minulých dnech byly ustaveny školské rady při všech základních a středních školách v Blansku. Funkční období členů školských rad je tři roky. Jejich složení je následující:

ŠR při ZŠ Blansko, Dvorská 26
Jmenován zřizovatelem: Ing. Pavel Čípek, Jitka Dvořáková
Zvolen:
pedagogickými pracovníky: Mgr. Marcela Bláhová, Mgr. Lucie Slavíčková
zákonnými zástupci nezletilých žáků: Ing. Ivo Durník, Marie Gabrielová

ŠR při ZŠ Blansko, Erbenova 13
Jmenován zřizovatelem: Mgr. Ivo Polák, Jaroslava Musilová
Zvolen:
pedagogickými pracovníky: Mgr. Jaroslava Novotná, Mgr. Jitka Sieglová
zákonnými zástupci nezletilých žáků: Zdeňka Opluštilová, PaedDr. Zdeňka Kalová

ŠR při ZŠ T. G. M. Blansko, Rodkovského 2
Jmenován zřizovatelem: Ing. Svatava Dvořáková, Mgr. František Alexa
Zvolen:
pedagogickými pracovníky: Mgr. Karel Ehrenberger, Mgr. Libuše Svobodová
zákonnými zástupci nezletilých žáků: Mgr. Oldřiška Fíbková, Eva Pokorná

ŠR při ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
Jmenován zřizovatelem: Mgr. Miroslav Starý, Olga Urbanová
Zvolen:
pedagogickými pracovníky: Zdeněk Doležel, Mgr. Tomáš Barták
zákonnými zástupci nezletilých žáků: Jana Jetelinová, Pavel Podrabský

ŠR při SOŠ a SOU Blansko, Bezručova 33
Jmenován zřizovatelem: Ing. Tomáš Leder, PhDr. Jana Formánková
Zvolen:
pedagogickými pracovníky: Ing. Pavel Dvořáček, Mgr. Svatava Skryjová
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: Ing. Kateřina Matušková, Mgr. Vratislav Zouhar

ŠR při Oa a SZdŠ Blansko, Nad Čertovkou 18
Jmenován zřizovatelem: Mgr. Monika Nováková
Zvolen:
pedagogickými pracovníky: Mgr. Eva Paseková, Mgr. Milan Šoba
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: Ing. Rastislav Belanský, Ilona Feiková

ŠR při Gymnáziu Blansko, Seifertova 13
Jmenován zřizovatelem: Ing. Tamara Korešová, Otto Harák
Zvolen:
pedagogickými pracovníky: Mgr. David Kopal, Mgr. Stanislav Hrnčíř
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: Paed-Dr. Alena Machová, Veronika Širůčková

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter