Pro e-pasy na nové pracoviště

19. září 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 14526×

V přízemí budovy Městského úřadu Blansko na nám. Republiky 1 bylo vybudováno nové pracoviště správního oddělení odboru vnitřních věcí určené pro úsek cestovních dokladů. Financováno bylo z dotace poskytnuté obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Ministerstvem vnitra. Od 1. září jsou zde přijímány žádosti o vydání tzv. e-pasů, tedy cestovních pasů strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jsou zde dvě kombinovaná pracoviště k pořízení biometrických údajů, s fotoaparáty k pořízení zobrazení obličeje žadatele o vydání tohoto dokladu. Součástí těchto pracovišť jsou i fotokabinky s prostorem pro občana k případnému odložení kabátu nebo zavazadel a se zrcadlem k úpravě účesu, makeupu apod. Dále je zde jedno výdejové pracoviště a místnost, kde jsou umístěny kartotéky, tiskárna pro výtisk pasů bez strojově čitelných údajů, dálnopis atd.

Žadatel o vydání tohoto druhu cestovního dokladu nepodává žádost na úředním tiskopise, pochopitelně nepřikládá ani fotografii. O vydání tohoto dokladu může občan požádat pouze osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu. V případě, že žije v zahraničí, tak na zastupitelském úřadě. Občané s trvalým pobytem ve správním obvodu našeho úřadu se tedy dostaví na toto oddělení.

e-pasy – nové pracoviště
Nové oddělení pro vydávání cestovních dokladů najdete v přízemí budovy na nám. Republiky.
Foto: S. Mrázek

Žádost se zpracovává na počítači s využitím údajů v informačním systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů – z tohoto zdroje se získávají údaje zapisované do dokladu, které jsou rovněž potřebné k pořízení biometrických údajů. Po ověření údajů a pořízení fotografie, resp. zobrazení obličeje občana, pracovnice žádost vytiskne a předloží ji žadateli k odsouhlasení a k podpisu. K pořízení podpisu žadatele slouží tzv. tablet se speciálním perem. Toto zařízení převede podpis občana do elektronické podoby.

Takto pořízená žádost o vydání cestovního dokladu s biometrickými údaji je elektronicky odeslána k dalšímu zpracování do centrálního střediska a předání dat výrobci dokladů, kterým je Státní tiskárna cenin v Praze.

Údaje o otiscích prstů budou pořizovány od 1. 5. 2008.

Součástí tohoto pracoviště je i tzv. čtečka, což je zařízení sloužící ke kontrole funkčnosti dat s biometrickými údaji. Pomocí tohoto zařízení pracovnice cestovních dokladů každý cestovní pas před jeho předáním žadateli překontroluje. Také občan má možnost vyzkoušet si funkčnost svého pasu u samoobslužného kiosku. Ten je veřejně přístupný a po přiložení pasu se na displeji zobrazí informace o jeho funkčnosti.

Za pasy s biometrickými údaji občan ve věku 5 – 15 let zaplatí správní poplatek ve výši
100 Kč a platnost pasu je 5 let, občan starší 15 let zaplatí 600 Kč a obdrží pas s platností na 10 let. Lhůta pro vystavení těchto cestovních dokladů je 30 dnů.

Jsou také přijímány žádosti o vydání cestovních dokladů bez strojově čitelných údajů. Tyto doklady budou vydávány dětem ve věku do 5 let, protože od 1. září již nejsou údaje o dětech – občanech ČR, zapisovány do cestovních dokladů rodičů. V případech, kdy však byl tento zápis do CD rodiče pořízen před 1. zářím a dítě cestuje spolu s tímto rodičem, nemusí mít svůj vlastní cestovní doklad.

Platnost cestovních pasů vydaných dětem do 5 let je jeden rok, správní poplatek činí 50 Kč. K žádosti, kterou vypisuje jeden ze zákonných zástupců nezletilého, se přikládají 2 fotografie.

Cestovní doklad bez strojově čitelných údajů je možné, tak jak tomu bylo i před novelou zákona o cestovních dokladech, vystavit v naléhavých případech, kdy např. žadatel potřebuje rychle vycestovat do zahraničí a jeho stávající cestovní pas již skončil platnost, v kratší lhůtě. Správní poplatek za takto vydaný cest. doklad činí 1.500 Kč, občan ve věku od 5 do 15 let zaplatí 1.000 Kč. Platnost je omezena na 6 měsíců.

K žádosti o vydání cest. dokladů bez strojově čitelných údajů se přikládají vždy 2 fotografie, které musí odpovídat současné podobě občana a splňovat kritéria stanovená prováděcími právními předpisy. Zobrazení obličeje zachycuje neutrální výraz občana, tento musí mít zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Tato kritéria jsou stanovena i pro fotografie, přikládané k žádostem o vydání občanských průkazů.

Na novém pracovišti je nainstalováno i vyvolávací zařízení, které má usnadnit komunikaci občana s pracovnicemi úseku cestovních dokladů.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter